មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង

ជំហាននៃការប្លាស់ប្តូរខួរឆ្អឹង
ការប្លាស់ប្តូរខួរឆ្អឹង (BMT) ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ការប្តូរកោសិកាដើម (stem cell) Hematopoietic (HSCT) គឺជានីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានសំខាន់ៗជាច្រើន ដំណើរការនៃការធ្វើបែងចែកជាដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមៈ

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង

គ្មានពាក្យថាយឺតពេលចំពោះការឈប់ជក់បារី
“បារី” មិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជក់បារីខ្លួនឯងនោះទេ​​ អ្នកដែរមិនជក់បារីតែទទួលផ្សែងបារី ក៏មានហានិភ័យក្នុងការវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នា ដោយសារតែបារីមានសារធាតុគីមីជាង 7,000 ប្រភេទ ជាតិពុលជាង 250 ប្រភេទ និងសារធាតុបង្កមហារីកជាង 70​ ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងរាងកាយ និងបង្កជាជំងឺដូចខាងជា
22