สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค | Update ข้อมูลวันที่ 16/05/2021 11:50

ผู้ป่วยสะสม

101,447

(เพิ่มขึ้น 2,302)

รักษาหาย

65,803

(เพิ่มขึ้น 2,136)

กำลังรักษา

35,055

(เพิ่มขึ้น 142)

เสียชีวิต

589

(เพิ่มขึ้น 24)

สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก