สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค | Update ข้อมูลวันที่

ผู้ป่วยสะสม

0

(เพิ่มขึ้น 0)

รักษาหาย

0

(เพิ่มขึ้น 0)

กำลังรักษา

0

(เพิ่มขึ้น 0)

เสียชีวิต

0

(เพิ่มขึ้น 0)

สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก