ตรวจสมรรถภาพ “ปอด” (Pulmonary Function Testing) - โรงพยาบาลเวชธานี

ตรวจสมรรถภาพ “ปอด” (Pulmonary Function Testing)

950 ฿

ตรวจสมรรถภาพ “ปอด” (Pulmonary Function Testing) ราคา 950 บาท ใครบ้างที่ควรตรวจ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด 19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
Expired December 31, 2021

รายละเอียด

ใครบ้างที่ควรตรวจ

  • ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด 19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์
  • มีประวัติสูบบุหรี่หรืออยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่
  • ผู้ที่ต้องสัมผัสมลพิษทางอากาศเป็นประจำ เช่น ผู้ที่ต้องทำงานหรืออกกำลังกายกลางแจ้ง

หมายเหตุ:

  1. ราคานี้สำหรับคนไทย และ คนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
  2. ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
  3. ราคาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  4. นัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า 2 วัน
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5-6 ตึก King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. 02-7340000 ต่อ 2972 ,2973

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language