โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
GnRH Stimulation Test

ราคา 9,900 บาท

หนุ่มสาวก่อนวัย ส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ และความสูงของลูก ที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม ลูกมีอาการแบบนี้หรือไม่?

 • ลูกสาวมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี
 • ลูกสาวมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี
 • ลูกชายเริ่มมีอวัยวะเพศใหญ่ขึ้นก่อนอายุ 9 ปี
 • ลูกชายเริ่มมีสิวหรือขนบริเวณอวัยวะเพศก่อนอายุ 9 ปี
 • ลูกชาย หรือ ลูกสาว ดูโตเร็วหรือตัวโตกว่าเพื่อนที่เพศและวัยเดียวกัน

ลองเช็ก! หากลูกของคุณมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 ข้อ
แสดงว่า อาจมีภาวะของการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ควรเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทันที

เงื่อนไข

 1. ราคานี้เฉพาะคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566
 3. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีแพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรับการรักษาเพิ่มเติม
 5. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ และส่วนลดอื่นๆได้
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319