แพ็กเกจและโปรแกรม

Genetic Screening – ไขรหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคล

Share:

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ -31 ธันวาคม 2567
  3. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว(ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติม)
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. ราคานี้หากซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
  6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Vejthani Qlife Center ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 1125, 1126