โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพมาแล้ว และต้องการตรวจซ้ำเพื่อติดตามผลการตรวจอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

รายการตรวจสุขภาพ 15 รายการ

ราคา 2,500 บาท (ปกติ 4800 บาท)

 1. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital Sign, BMI)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
 5. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 6. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 10. ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 14. สมุดรายงานผล (Report)
 15. อาหารเช้า (Breakfast Set)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 4. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 1111, 1130