แพ็กเกจและโปรแกรม

ฝากครรภ์และคลอดเหมาๆ

Share:

ฝากครรภ์และคลอดเหมาๆ

กับสูตินรีแพทย์ และพยาบาลนมแม่มืออาชีพ

 • ฝากครรภ์ + คลอดธรรมชาติ 70,000 บาท 
 • ฝากครรภ์ + ผ่าตัดคลอด 95,000 บาท
 • ฝากครรภ์ + ผ่าตัดคลอดและทำหมัน 99,000 บาท
 • ฝากครรภ์ + คลอดธรรมชาติเปลี่ยนผ่าตัดคลอด 99,500 บาท

รับการตรวจ Ultrasound 2D 1 ครั้ง*
รับการตรวจ Ultrasound 4D 1 ครั้ง**

เงื่อนไข :

 • อัตราค่าบริการเหมาจ่ายนี้ใช้เฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ทั้งมารดาและทารก
 • แพ็กเกจนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 • แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 
 • *รับการตรวจ Ultrasound 2D 1 ครั้ง เมื่อจองหรือมัดจำ 50%  ก่อนหรือวันที่เข้ารับบริการ
 • **รับการตรวจ Ultrasound 4D 1 ครั้ง เมื่อชำระเต็มจำนวน ก่อนหรือวันที่เข้ารับบริการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204