หกล้มสะโพกหัก รักษาภายใน 24 ชม.
ลดโอกาสนอนติดเตียง

แพ็กเกจ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 269,000 บาท
รวมบริการ รับ-ส่ง ฉุกเฉิน

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  • ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่เข้าเงื่อนไขการประเมินจากแพทย์แล้วเท่านั้น
  • บริการรับ-ส่งฉุกเฉินจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเข้าแพ็กเกจ
  • บริการรับ-ส่งฉุกเฉินนี้เฉพาะบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล 1 ครั้งเท่านั้น
  • แพ็กเกจนี้รวมค่าห้อง ICU 1 คืนและห้องพักปกติ 2 คืน
  • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าตรวจก่อนการผ่าตัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222