แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

Share:

การ ตรวจสุขภาพ ประจำปีมีความสำคัญอย่างไร?

การ ตรวจสุขภาพ ประจำปี เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่างๆ และช่วยในการคัดกรองโรคเบื้องต้นเมื่อเรายังมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การออกกำลังกาย หรือการพักผ่อนให้เพียงพอ โดยคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการรักษาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

ศูนย์ ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น.

  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ต้องงดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล
  • สุภาพสตรีที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรมาตรวจสุขภาพหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน
  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรมาตรวจสุขภาพหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน
  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ ยกเว้น ยารักษาโรคเบาหวาน