ศูนย์ไตเทียม

ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ไตเทียม


ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือดเป็นประจำและดูแลผู้ป่วยวิกฤติ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคไต พยาบาลเฉพาะทางไตเทียม เภสัชกร และนักโภชนาการ ที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแลและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขาที่พร้อมให้บริการดูแลและรักษาตลอดระยะเวลาที่ฟอกเลือด

ศูนย์ไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยโรคไต โรคไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพเป็นหลัก

โดยมีจุดเด่นคือ
 • ให้บริการฟอกเลือดแบบทั่วไปและแบบ Hemodiafiltration (การล้างไตประสิทธิภาพสูง)
 • ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพสูง (High Flux/High Efficiency Dialyzer) ซึ่งเป็นตัวกรองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับไตของคนปกติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว
 • น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดผ่านมาตรฐาน AAMI เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
 • มีบริการฟอกเลือดฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์ไตเทียมตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะฟอกเลือดได้ทันท่วงที
 • มีห้องแยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนในระหว่างการฟอกเลือด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยและญาติ เช่น โทรทัศน์ประจำแต่ละเครื่องไตเทียม ญาติสามารถนั่งอยู่กับผู้ป่วย หรือนั่งพักรอในห้องรับรองสำหรับญาติ
สิทธิการเบิก

1. สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง

 • เบิกค่าฟอกเลือดได้ครั้งละ 2,000 บาท/วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์
 • สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม (ภายใต้ข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง)
 • ได้รับส่วนลดค่าเจาะเลือด

2. สิทธิประกันสังคม

 • เบิกค่าฟอกเลือดได้ครั้งละ 1,500 บาท/วัน ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
 • สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคม

3. สิทธิเบิกอื่น ๆ

 • บริษัทคู่สัญญาสามารถเบิกจ่ายได้ตามใบส่งตัวจากทางต้นสังกัดของผู้ป่วย
 • กรณีไม่มีใบส่งตัวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำเอกสารชุดเบิกได้ เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปยื่นเบิกกับต้นสังกัด
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์,พฤหัสบดี,เสาร์ เวลา 05.30 – 19.00 น.
วันอังคาร,พุธ,ศุกร์ - เวลา 05.30 – 15.00 น.
สถานที่
ศูนย์ไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี
หยุดวันอาทิตย์กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 5021

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language