ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม


ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี ยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI (Joint Commission International) และการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ให้บริการด้วยสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์,พฤหัสบดี,เสาร์ เวลา 05.30 – 19.00 น.
วันอังคาร,พุธ,ศุกร์ - เวลา 05.30 – 15.00 น.

สถานที่

ศูนย์ไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี
หยุดวันอาทิตย์กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 5021

โรงพยาบาลเวชธานี มีคณะกรรมการเปลี่ยนไต (Transplant Committee) และคณะกรรมการด้านจริยธรรม (Ethics Committee) เพื่อกลั่นกรองกระบวนการปลูกถ่ายไตให้ถูกต้องตามจริยธรรม ตามกฎระเบียบของแพทยสภาและตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเรามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือดเป็นประจำและดูแลผู้ป่วยวิกฤติ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ (Multidisciplinary Team) ได้แก่

 • ทีมอายุรแพทย์โรคไต
 • ศัลยแพทย์เปลี่ยนไต
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา และการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการเปลี่ยนไต
 • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
 • อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
 • ทีมจิตแพทย์
 • ทีมแพทย์เอกซเรย์
 • ทีมพยาบาลเฉพาะทางไตเทียม 
 • ทีมเภสัชกร
 • ทีมนักโภชนาการ ผู้แนะนำเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วยก่อนและหลังการเปลี่ยนไต
 • ทีมนักกายภาพ ช่วยฟื้นฟูสภาวะร่างกายหลังการเปลี่ยนไต

บริการต่าง ๆ

การฟอกเลือด

 • บริการฟอกเลือดฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการฟอกเลือดแบบทั่วไปและแบบ Hemodiafiltration (การล้างไตประสิทธิภาพสูง)
 • ฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด
 • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
 • ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพสูง (High Flux/High Efficiency Dialyzer) ซึ่งเป็นตัวกรองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับไตของคนปกติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว
 • น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดผ่านมาตรฐาน AAMI เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
 • รักษาภาวะไตวายเรื้อรังด้วยการล้างทางหน้าท้อง
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
 • แก้ไขเส้นเลือดเทียมทุกรูปแบบในการฟอกเลือด
 • ผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • แก้ไขปัญหาเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ศูนย์ไตเทียมตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะฟอกเลือดได้ทันท่วงที
 • มีห้องแยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนในระหว่างการฟอกเลือด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยและญาติ เช่น โทรทัศน์ประจำแต่ละเครื่องไตเทียม ญาติสามารถนั่งอยู่กับผู้ป่วย หรือนั่งพักรอในห้องรับรองสำหรับญาติ

การผ่าตัดเปลี่ยนไต

 • การตรวจร่างกายเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนไต (Kidney Transplant)
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่มีความสัมพันธ์เป็นสามี ภรรยา
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต โดยบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไตซ้ำ (Re-Transplantation)

การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต

 • การผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดที่เลี้ยงไตผิดปกติ หลังการเปลี่ยนไต
 • การผ่าตัดแก้ไขท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ หลังการเปลี่ยนไต
 • การตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อติดตามภาวะแทรกซ้อน หลังการเปลี่ยนไต
 • การรักษาภาวะไตทำงานผิดปกติ หลังการเปลี่ยนไต เช่น การต่อต้านไต
 • รักษาภาวะการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ติดเชื้อในตับ ติดเชื้อในช่องท้อง ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อในสมอง ติดเชื้อไวรัส CMV ติดเชื้อไวรัส BK และ ติดเชื้อราที่รุนแรงต่อชีวิต เป็นต้น

การตรวจสุขภาพไต

 • การตรวจวัดประสิทธิภาพและการทำงานของไต
 • ตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคที่เกี่ยวกับหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย

สิทธิการเบิก

 1. สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
 • เบิกค่าฟอกเลือดได้ครั้งละ 2,000 บาท/วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์
 • สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม (ภายใต้ข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง)
 • ได้รับส่วนลดค่าเจาะเลือด
 1. สิทธิประกันสังคม
 • เบิกค่าฟอกเลือดได้ครั้งละ 1,500 บาท/วัน ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
 • สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคม
 1. สิทธิเบิกอื่น ๆ
 • บริษัทคู่สัญญาสามารถเบิกจ่ายได้ตามใบส่งตัวจากทางต้นสังกัดของผู้ป่วย
 • กรณีไม่มีใบส่งตัวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำเอกสารชุดเบิกได้ เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปยื่นเบิกกับต้นสังกัด

คณะแพทย์

นพ. กำธร ลีลามะลิ

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. ชยวัจน์ สีบุญเรือง

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. ปิยะณัฐ แก้วดวงเทียน

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. ญาธิป อุษณกรกุล

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. อาจารี ชัยกิตติภรณ์

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต
รศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More