ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม


ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี ยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI (Joint Commission International) และการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ให้บริการด้วยสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ , วันพุธ , วันศุกร์ , วันเสาร์ เวลา 07.00-19.00 น.
วันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 07.00-13.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ

สถานที่

ศูนย์ไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 5021

โรงพยาบาลเวชธานี มีคณะกรรมการเปลี่ยนไต (Transplant Committee) และคณะกรรมการด้านจริยธรรม (Ethics Committee) เพื่อกลั่นกรองกระบวนการปลูกถ่ายไตให้ถูกต้องตามจริยธรรม ตามกฎระเบียบของแพทยสภาและตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเรามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือดเป็นประจำและดูแลผู้ป่วยวิกฤติ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ (Multidisciplinary Team) ได้แก่

 • ทีมอายุรแพทย์โรคไต
 • ศัลยแพทย์เปลี่ยนไต
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา และการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการเปลี่ยนไต
 • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
 • อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
 • ทีมจิตแพทย์
 • ทีมแพทย์เอกซเรย์
 • ทีมพยาบาลเฉพาะทางไตเทียม 
 • ทีมเภสัชกร
 • ทีมนักโภชนาการ ผู้แนะนำเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วยก่อนและหลังการเปลี่ยนไต
 • ทีมนักกายภาพ ช่วยฟื้นฟูสภาวะร่างกายหลังการเปลี่ยนไต

บริการต่าง ๆ

การฟอกเลือด

 • ให้บริการฟอกเลือดแบบทั่วไปและแบบ Online Hemodiafiltration (เครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูง)
 • ฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด
 • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
 • ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพสูง (High Flux/High Efficiency Dialyzer) ซึ่งเป็นตัวกรองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับไตของคนปกติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว
 • น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดผ่านมาตรฐาน AAMI เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
 • รักษาภาวะไตวายเรื้อรังด้วยการล้างทางหน้าท้อง
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
 • แก้ไขเส้นเลือดเทียมทุกรูปแบบในการฟอกเลือด
 • ผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • แก้ไขปัญหาเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ศูนย์ไตเทียมตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะฟอกเลือดได้ทันท่วงที
 • มีห้องแยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนในระหว่างการฟอกเลือด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยและญาติ เช่น โทรทัศน์ประจำแต่ละเครื่องไตเทียม ญาติสามารถนั่งอยู่กับผู้ป่วย หรือนั่งพักรอในห้องรับรองสำหรับญาติ

การผ่าตัดเปลี่ยนไต

 • การตรวจร่างกายเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนไต (Kidney Transplant)
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่มีความสัมพันธ์เป็นสามี ภรรยา
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต โดยบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไตซ้ำ (Re-Transplantation)

การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต

 • การผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดที่เลี้ยงไตผิดปกติ หลังการเปลี่ยนไต
 • การผ่าตัดแก้ไขท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ หลังการเปลี่ยนไต
 • การตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อติดตามภาวะแทรกซ้อน หลังการเปลี่ยนไต
 • การรักษาภาวะไตทำงานผิดปกติ หลังการเปลี่ยนไต เช่น การต่อต้านไต
 • รักษาภาวะการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ติดเชื้อในตับ ติดเชื้อในช่องท้อง ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อในสมอง ติดเชื้อไวรัส CMV ติดเชื้อไวรัส BK และ ติดเชื้อราที่รุนแรงต่อชีวิต เป็นต้น

การตรวจสุขภาพไต

 • การตรวจวัดประสิทธิภาพและการทำงานของไต
 • ตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคที่เกี่ยวกับหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย

สิทธิการเบิก

 1. สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
 • เบิกค่าฟอกเลือดได้ครั้งละ 2,000 บาท/วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์
 • สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม (ภายใต้ข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง)
 • ได้รับส่วนลดค่าเจาะเลือด

 

 1. สิทธิประกันสังคม
 • เบิกค่าฟอกเลือดได้ครั้งละ 1,500 บาท/วัน ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
 • สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคม

 

 1. สิทธิเบิกอื่น ๆ
 • บริษัทคู่สัญญาสามารถเบิกจ่ายได้ตามใบส่งตัวจากทางต้นสังกัดของผู้ป่วย
 • กรณีไม่มีใบส่งตัวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำเอกสารชุดเบิกได้ เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปยื่นเบิกกับต้นสังกัด

คณะแพทย์

นพ. กำธร ลีลามะลิ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. ญาธิป อุษณกรกุล

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. อาจารี ชัยกิตติภรณ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
รศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More