ศูนย์ไตเทียม - เวชธานี

ศูนย์ไตเทียม

ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ไตเทียม


ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง ให้กับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI ซึ่งศูนย์ไตเทียมนี้จะมุ่งเน้นที่คุณภาพและการบริการเป็นหลัก โดยมีจุดเด่น คือ
  • มีสถานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์และอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการฟอกเลือดได้ทันท่วงที
  • ได้รับการรับรองมาตราฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย
  • ให้บริการฟอกเลือดแบบทั่วไป และแบบ Hemodiafiltration (การล้างไตประสิทธิภาพสูง)
  • น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือด ผ่านมาตราฐานAAMI เป็นน้ำที่ผ่านการบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
  • ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพ (High Flux/High Efficiency Dialyzer) ซึ่งเป็นตัวกรองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับไตของคนปกติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว
  • มีห้องที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนในระหว่างการฟอกเลือด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย และ ญาติ เช่น ห้องพักสำหรับญาติผู้ป่วย โทรทัศน์ประจำแต่ละเครื่องไตเทียม และ เครื่องดื่มไว้คอยบริการ
  • มีบริการฟอกเลือดฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์,พฤหัสบดี,เสาร์ เวลา 05.30 – 19.00 น.
วันอังคาร,พุธ,ศุกร์ - เวลา 05.30 – 15.00 น.
สถานที่
ศูนย์ไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี
หยุดวันอาทิตย์กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 5021

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language