ความประทับใจของผู้รับบริการ

เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่านสายสวนTAVI ไม่ต้องผ่าตัด

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

  • Readers Rating
  • Rated 3.1 stars
    3.1 / 5 (4 )
  • Your Ratingคณะแพทย์

พ.ต.อ.นายแพทย์ อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด

  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด
  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกผ่านสายสวน (TAVI)