วีดีโอสุขภาพ

Vaginal Hysterectomy

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204


คณะแพทย์

นพ. กิตติ ตู้จินดา

สูติ-นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

  • สูติ-นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช