ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစောင်များ

ေသြးဖိအားမ်ားျခင္း – အသံတိတ္လူသတ္သမား

Share:

ေသြးဖိအားမ်ားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသြးတိုးျခင္းကို ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မျပဘဲ ေသြးေၾကာမ်ားနွင့္နွလံုးကို ပ်က္စီးသည့္တိုင္ေအာင္ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ အသံတိတ္လူသတ္သမားလို႔ ေခၚနိုင္ပါတယ္။ ေသြးတိုးျခင္းကို မကုသဘဲထားပါက ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္သည္အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 

ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကိုပ်က္စီးျခင္း – ေသြးေၾကာမ်ားသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါေသာ ေသြးကို နွလံုးမွသယ္ေဆာင္၍ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ပို့ေဆာင္ေပးပါတယ္။ အကယ္၍ ထိုေသြးေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္လာပါက ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္မွဳ၊ မ်က္လံုးထိခိုက္မွဳ နွင့္ အစြန္ဖ်ား ေသြးလႊတ္ေၾကာပ်က္စီးမွဳ မ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ 

အသံတိတ္လူသတ္သမားလို႔ ေခၚနိုင္ပါတယ္ နွလံုးကိုထိခိုက္ျခင္း – ေသြးဖိအားျမင့္တက္ျခင္းသည္ နွလံုးကို ဝန္ပိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ နွလံုးသည္ က်န္ေသာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ေသြးလႊတ္ရန္ အတြက္ ပို၍အလုပ္လုပ္ရပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ နွလံုးသည္ ပိုမိုၾကီးလာသျဖင့္ နွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရမွဳ နွင့္ နွလံုးအလုပ္ မလုပ္နိုင္ျခင္း တို့ကို ျဖစ္ေစပါသည္။  

ေသြးဖိအားတက္ျခင္း (သို့မဟုတ္) ေသြးတိုးတက္ျခင္းကို ၾကိဳတင္သိရွိရန္နည္းလမ္းမ်ား 

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ဆရာဝန္က ေန့စဥ္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ရရန္ အတြက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရန္ ေျပာပါလိမ့္မည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁၄၀၊၉၀ ထက္မ်ားပါက ေသြးဖိအား မ်ားတယ္လို႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေနထိုင္မွဳပံုစံ ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) မွန္ကန္ေသာ ေဆးဝါးေသာက္သံုး မွဳကို ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ 

အျခားေသာ Electrocardiogram (ECG) နွင့္ Echocardiogram (ECHO) တို႔ကဲ့ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကလည္း ေသြးဖိအားမ်ား၊ မမ်ား ကိုသာမက နွလံုးၾကီးျခင္းနွင့္ နွလံုးရွိအခန္းမ်ား ၾကီးေနျခင္း ရွိ၊မရွိကိုပါသိနိုင္ပါတယ္။ 

ေသြးဖိအားကို ဘယ္လိုေလ်ွာ့ခ်နိုင္မလဲ 

  • Lose weight. 
  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ွာ့ခ်ပါ 
  • Reduced sodium intake. 
  • ဆားစားသံုးမွဳေလ်ွာ့ခ်ပါ 
  • Exercise regularly. 
  • ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ပါ 
  • Quit smoking. 
  • ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ 
  • Limit the alcohol to less than 2 drinks a day. 
  • တစ္ရက္ကို အရက္ ၂ခြက္ထက္နည္းနိုင္သမ်ွ ေလ်ွာ့ေသာက္ပါ။ 

ေနထိုင္မွဳပံုစံေျပာင္းလဲ ေသာ္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမရွိပါက ဆရာဝန္က ေဆးေသာက္သံုးရန္ ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မိသားစုတြင္ အဝလြန္ျခင္းနွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ဖူးျခင္း ရာဇဝင္ရွိပါက က်န္းမာေသာ ေသြးဖိအားကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး တစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမွဳ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။