ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร (V Fertility Center)  คือ ศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ครบวงจร ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย


โดยครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยากโดยสูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และทีมนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ดำเนินงานในลักษณะ One Stop Service ที่มีห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการ class 1000 ห้องสำหรับการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก ห้องตรวจภายใน รวมอยู่ภายในศูนย์
 
 

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 18.00 น.

สถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร ชั้น 3, โรงพยาบาลเวชธานี 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0-2734-0000 ต่อ 3245, 4600, 4605

บริการทางการแพทย์

การบริการ

 • ตรวจวินิจฉัย : อัลตร้าซาวด์, ส่องกล้องภายในตรวจอุ้งเชิงกราน, การฉีดสีเอกซเรย์, 
 • การวิเคราะห์น้ำอสุจิ, การคัดเชื้อตัวอสุจิ, การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในร่างกาย
 • การใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ : IVF, ICSI, GIFT, LAH, PGD
 • การผ่าตัดต่อท่อนำไข่ (ผ่าตัดแก้หมัน)
 • การผ่าตัดเนื้อ sperm (Sperm Retriveal) : PESA, TESE
 • การตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรม PGD, PCR
 • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

เครื่องมือและเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการ V Fertility Center

 • ห้องให้คำปรึกษา
 • ห้องตรวจ : ตรวจภายใน, ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography)
 • ห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ภายในห้องที่เป็นสถานที่เก็บรักษาตัวอ่อนจะมีมาตรฐานระดับ Clean Room Class 1,000 ซึ่งเป็นห้องสะอาดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แสงสว่าง และระดับเสียง ควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้เหมาะ
 • ห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว (Sperm + IVF Lab)
 • Hormone Lab ได้ผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว มีการควบคุมคุณภาพที่ Internal และ External QC
 • Sperm Lab ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • Embryo Lab เครื่องมือและอุปกรณ์ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องมือ และคุณภาพน้ำยาทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการเลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโตจนถึงระยะ Blastocyst
 • Genetics Lab เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้ Laser ในการช่วยเจาะเปลือกตัวอ่อน การอ่านผลโดยคอมพิวเตอร์ ให้ผลอย่างถูกต้องและแม่นยำ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )