ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรมให้บริการจากแพทย์เฉพาะทาง 15 สาขา ได้แก่
กุมารแพทย์ทั่วไป , กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ , กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด , กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม , กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ,กุมารแพทย์ด้านโภชนาการ , กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร , กุมารแพทย์ประสาทวิทยา , จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น , กุมารแพทย์โรคหัวใจ ,กุมารแพทย์โรคระบบต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ , กุมารแพทย์โลหิตวิทยา ,กุมารแพทย์โรคไต , กุมารศัลยแพทย์ ,กุมารแพทย์ตจวิทยา

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 2 อาคาร 1
โรงพยาบาลเวชธานี
 
โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319
 
เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

บริการทางการแพทย์

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งวิทยาในเด็ก

 • รับตรวจและคัดกรองภาวะซีดในเด็ก รวมถึงภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
 • ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซีดทั่วไปและธาลัสซีเมีย
 • โรคเกล็ดเลือดต่ำ
 • ให้คำปรึกษาและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง เป็นต้น

คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)

รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และวัคซีนอื่นๆ นอกโปรแกรม ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่, อีสุกอีใส, ตับอักเสบ A, เชื้อโรตาไวรัส, ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumococcal เป็นต้น
รับตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน โดยมี โปรแกรมให้เลือกตามอายุและความเหมาะสม 4 Package คือ
 • Package A (ต่ำกว่า 6 ปี)
 • Package B (6 - 11 ปี)
 • Package C (12 ปี ขึ้นไป)
 • Package สำหรับเด็กอ้วน

ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ได้แก่ โรคหวัด, หลอดลมอักเสบ, ติดเชื้อไวรัส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก ฯลฯ
 

คลินิกทารกแรกเกิด

 • ให้คำปรึกษาเรื่องอาหารเสริม และนมในวัยต่างๆ ตลอดจนผู้ป่วยเด็กที่แพ้นมวัว เป็นต้น
 • ตรวจรักษาโรคในเด็กแรกเกิด เช่น ตัวเหลือง คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
   

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจปอดและภูมิแพ้

 • รับตรวจและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหวัดเรื้อรัง, ไซนัสอักเสบ, หลอดลม/ปอดอักเสบ, ภูมิแพ้ ต่าง ๆ มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
 • รับทำ Skin test หรือการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • รับทำ Tuberculin Test หรือทดสอบภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรค
 • ทดสอบสมรรถภาพของปอด


คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็ก

 • รับตรวจและให้คำปรึกษาเด็กที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนต่างๆ
 • คลินิกเพิ่มความสูง, ลดความอ้วน
   

คลินิกจิตเวช เด็กและวัยรุ่น

 • รับปรึกษา เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย
   

คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาความผิดปกติของไต ท่อไต และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีวินิจฉัย ได้แก่ Ultrasound, VCUG, CT Scan เป็นต้น


คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

 • ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินอาหารได้แก่ ท้องผูก, ท้องเสีย ทั้งเรื้อรังและฉับพลัน, ปวดท้อง, ภาวะลำไส้อุดตัน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยการส่องกล้อง


คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก

ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจ EKG, Echo Cardiogram


คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรมในเด็ก เช่น ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ไส้เลื่อน นิ้วเกิน ภาวะลิ้นติด


คลินิกพัฒนาการเด็ก

ให้คำปรึกษา และทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัย
 

คลินิกโรคทางสมองและระบบประสาท

 • ให้บริการวินิจฉัยและตรวจรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
 • บริการตรวจ EEG , MRI , CI

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • ห้องตรวจ 14 ห้อง

 • ห้อง Treatment 2 ห้อง

 • ห้องตรวจวิเคราะห์ดูอาการ

 • ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก

 • ห้องให้นมบุตร

 • สนามเด็กเล่นเพื่อสุขภาพ

 • แบ่งแยกโซน เด็กป่วยกับเด็กสุขภาพดี 

 • ที่นั่งรอตรวจมากกว่า 50 ที่นั่ง

 • ห้องน้ำสำหรับเด็ก

 

Article

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )