ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที จึงได้มีโครงการเปิดศูนย์หัวใจให้เป็นสัดส่วนและดูแลจำเพาะมากขึ้น มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีศักยภาพพร้อมในการให้บริการที่ครบวงจร โดยมุ่งเน้นในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมาตรฐานโดย ทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาล ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
 
 

ด้วยเหตุนี้ศูนย์หัวใจเวชธานีจึงถือกำเนิดขึ้น และจะพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ภายใน ปี 2551 โดยเน้นให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษ การดูแลและป้องกันโรคหัวใจ การรักษา การผ่าตัด การติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย

 
ความเชี่ยวชาญครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด...เพื่อชัยชนะต่อโรคหัวใจ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยของคณะอาจารย์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพแม่นยำทันท่วงที ทางโรงพยาบาลได้ออกแบบศูนย์หัวใจพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างลงตัวกับความเชี่ยวชาญครบวงจรของคณะ อาจารย์


เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์       เวลา 07.00-17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301
Heart Hot Line : (+66) 95-375-9942
Fax : 02-734-0000 ต่อ 5323

บริการทางการแพทย์

คลินิกโรคหัวใจ

แผนกตรวจพิเศษด้านหัวใจ (Non-invasive)  

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • เครื่องบันทึกติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา
 • เครื่องบันทึกติดตามความดันโลหิตชนิดพกพา
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการให้ยาโดบูตามีน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งบนสายพาน
 • การค้นหาสาเหตุของภาวะหมดสติ
   

แผนกตรวจสวนหัวใจ (Cardiac cathlab) 

 • การตรวจสวนหัวใจ และฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และขดลวด
 • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
 • การจี้เพื่อแก้ไขภาวะไฟฟ้าหัวใจ ลัดวงจร
 • การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยอุปกรณ์พิเศษ
 • การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยลูกโป่ง 
 • การผ่าตัดฝังเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
 • การใส่เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ 
 

ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Open heart surgery)

 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆ
   

การบริการ

 • คลินิกหัวใจ Heart Clinic 
 • การตรวจพิเศษด้านหัวใจแบบ Non-Invasive
 • การสวนหัวใจ Cardiac Cathlab
 • ผ่าตัดหัวใจ Open Heart Surgery
 • หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ Cardiac Ward , CCU
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ Cardiac Rehabilitation
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Slice) และเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Cardiac MRI
 • รถอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ Mobile CCU

เครื่องมือและเทคโนโลยี

การตรวจและเครื่องมือแพทย์

 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 • เครื่องบันทึกติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกติดตัว (Holter ECG Monitor)

 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)

 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

 • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Slice) สำหรับตรวจหัวใจและหลอดเลือด

 • เครื่อง Cardiac MRI สำหรับตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

 • เครื่อง Cath Lab สำหรับการตรวจสวนหัวใจ, การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและการใส่ขดลวดเคลือบยารักษาการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ

 • เครื่อง EP เพื่อสวนหัวใจแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และการฝัง AICD เครื่องช็อคหัวใจแบบฝังใต้ผิวหนังและ Pacemaker เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังใต้ผิวหนัง

 • เครื่องมือและอุปกรณ์ครบครันสำหรับการผ่าตัดหัวใจ

 • อุปกรณ์การฟื้นฟูหัวใจที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับการออกกำลังของผู้ป่วยโรคหัวใจ
   

ห้องพักเฉพาะสำหรับผู้ป่วยหัวใจ (Cardiac Ward) พร้อมเครื่องบันทึกและติดตามเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ระบบไหลเวียนเลือดและ ติดตามสภาวะอาการของผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
CCU แผนกผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ พร้อมอุปกรณ์จำเป็นครบถ้วนสำหรับการ เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วย วิกฤตหัวใจในระบบมาตรฐานสากล

 
การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) โดยการให้คำปรึกษาและให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและการปฏิบัติตัว ,การวางแผนการออกกำลังกายรายบุคคล เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ,การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

 
การตรวจเส้นเลือดหัวใจ ด้วยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64 slice Computer Tomography)

 
การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging : CMR)

 
รถฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ (Mobile CCU)

 

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )