ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစောင်များ

မ်က္စိ အျမင္ၾကည္လင္မူအတြက္ ေခတ္မီေသာပါ၀ါေဖ်ာက္ကုသနည္းမ်ား

Share:

အခုေခာတ္ကာလတြင္ မ်က္လုံးကုသမူအတြက္ မ်က္မွန္တပ္ျခင္း မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ရန္ မလိုခ်င္ ေသာ သူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္း၍ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ၿပီး မ်က္လုံးရဲ့ပုံမွန္မဟုတ္ေသာလိုအပ္မူ ေပၚမူတည္၍ေရြးခ်ယ္ကုသရန္ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားမ်ား ရွိပါသည္။

Photorefractive keratectomy (PRK) ကုသနည္းမွာ

မ်က္လုံးေျခာက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ၾကည္လႊာပါး ေသာသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသစဥ္တြင္ မ်က္ၾကည္လႊာအျပင္ဘက္အလႊာကို အထူးစက္ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ ဓာတုပစၥည္း ျဖင့္ျခစ္ထုတ္ ၿပီး ေလဆာျဖင့္ ျပန္၍ ပုံသဏ္သန္ ပုံမွန္ျပန္ေရာက္ ေအာင္ လုပ္ၿပီး မ်က္ကပ္မွန္ဘီလူးကို တင္၍ မ်က္ၾကည္လႊာ ကို ျပန္ၿပီး ပိတ္လိုက္ပါသည္။ မ်က္ၾကည္လႊာ ျပန္ၿပီး ေကာင္းမြန္သြားလၽွင္ မ်က္ကပ္မွန္ ကို ျပန္ထုတ္ ရပါမည္။

Laser In-Situ Keratomileusis (LASIK) ကုသနည္းမွာ

အေဝးမႈန္၊ အနီးမႈန္၊ မ်က္လုံးေစြေသာသူမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။ခြဲစိတ္ကုသစဥ္ တြင္ ဆရာဝန္က microkeratome ဆိုေသာဓားျဖင့္ မ်က္ၾကည္ လႊာရဲ့အျပင္ ဘက္ အျခမ္းကို ခြာထုတ္ၿပီး အလယ္အလႊာကို excimer ေလဆာျဖင့္ ပါးေအာင္ ျခစ္ထုတ္၍ မ်က္ၾကည္လႊာ ရဲ့ အျပင္ဘက္ ကို ျပန္၍ပုံမွန္အေနအထားရေအာင္ ျပန္ကပ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

Femtosecond-LASIK ကုသနည္းမွာ

မ်က္ၾကည္လႊာ ရဲ့ အျပင္ဘက္ျခမ္း ကို Femtosecond laser ျဖင့္ ခြဲစိတ္ၿပီး အလယ္လႊာကို excimer ေလဆာျဖင့္ ပုံသ႑န္ မွန္ေအာင္ျပန္လုပ္ သည္။ femtosecond LASIK သည္ ကုသနည္းအေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီး လူနာ လည္းျမန္ဆန္ စြာျပန္လည္ နလန္ထူနိုင္ပါသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ရျခင္းကို စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ ကုသမ်ားကိုရရွိနိုင္ရန္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေဝ့ဌာနီေဆး႐ုံႀကီး သို႔ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ Myanmar Viber Hotline: +66 819 845 111

  • Readers Rating
  • Rated 3 stars
    3 / 5 (3 )
  • Your Rating