နွလံုးျပႆနာမ်ား ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ နွလံုးကိုဖြင့္၍ခဲြစိတ္ကုသမွဳ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း နွလံုးအဆို႔ရွင္ ကိုျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ၂၀ မွ ၂၅ စင္တီမီတာ ခန့္ ရင္ဘတ္အလယ္ ေနရာမွ ရင္ညႊန္႔ရိုးကို္ ျဖတ္၍ နွလံုးကို ခဲြစိတ္ကုသျပီးေနာက္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပိတ္ေပးပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ နာက်င္မွဳမ်ားျခင္း၊ ေသြးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားျခင္း၊ ျပန္လည္နာလန္ထူနိုင္ရန္ နွင့္ ရင္ညႊန္႔ရိုး အနာက်က္ရန္ ၈ပတ္ကေန ၁၂ ပတ္အထိ ၾကာျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳး မ်ားရွိပါတယ္။ 

မၾကာေသးမီကာလမ်ားက ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းသည္ နွလံုးအဆို႔ရွင္လူနာမ်ား၏ ကုသမွဳတြင္ လူသိမ်ားလာပါတယ္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ရိုးရိုး ခဲြစိတ္ကုသမွဳနွင့္ ယွဥ္ပါက နာက်င္မွဳနည္းျခင္း၊ ေသြးဆံုးရွုံးမွဳနည္းျခင္း နွင့္နာလန္ထူနိုင္ခ်ိန္ ျမန္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ အဆို႔ရွင္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္း ေသးငယ္ေသာခဲြစိတ္ရာ၊ ေလ်ာ့ပါးေသာနာက်င္မွဳ နွင့္ နာလန္ထူနိုင္ခ်ိန္ျမန္ျခင္း 

Endoscopic-heart-valve-surgery-th2-1

ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ ခဲြစိတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • Less Pain 
 • နာက်င္မွဳနည္းျခင္း 
 • Less blood loss 
 • ေသြးဆံုးရွံဳးမွဳနည္းျခင္း 
 • Short hospital stay 
 • ေဆးရံုတြင္ေနရခ်ိန္နည္းျခင္း 
 • Fast recovery 
 • ျပန္လည္နာလန္ထူနိုင္ခ်ိန္ျမန္ျခင္း 
 • Low chance of complication 
 • ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးနည္းျခင္း 
 • Readers Rating
 • Rated 4.5 stars
  4.5 / 5 (1 )
 • Your Rating