ខែ​សីហា 21, 2020
ជំងឺបេះដូងលោតខុសចង្វាក់អាចត្រូវបានព្យាបាលដោយ Radiofrequency Ablation (RFA)
ពេលខ្លះនៃជីវិតរបស់យើងបេះដូងរបស់យើងមានការលោតខុសចង្វាក់(Irregular heartbeat) លោតញាប់ខ្លាំងខុសធម្មតា។ ទោះបីជាវាជាសញ្ញាធម្មតាពីការគេងមិនលក់ គេងមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារឬភេសជ្ជៈមួយចំនួន។ ផ្ទុយទៅវិញ វាក៏អាចគួរឱ្យភ័យខ្លាចផងដែរពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់បេះដូង។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរកមូលហេតុនៃជម្ងឺបេះដូងរបស់អ្នកហើយព្យាបាលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា