អត្ថបទសុខភាព

បាតជើងសំប៉ែត-Flat feet រឿងតូចតាចតែមិនគួរមើលរំលង

Share:

ដែលធ្លាប់សង្កេតដែរឬទេថា ពេលដើរច្រើនៗឬប្រើការជើងច្រើនៗ ដែលរោគសញ្ញាឈឺបាតជើងអាចមិនបានកើតបណ្តាលមកពីរលាកបាតជើងតែម្យ៉ាង តែព្រោះមកពីបាតជើងសំប៉ែតជាធម្មតា ហើយបាតជើងបែបនេះគឺជាអ្វី និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅតិចច្រើនប៉ុណ្ណា ៗ “ បាតជើងសំប៉ែត – Flat feet “ ដែលកើតលើមនុស្សភាគច្រើនតែងមិនបញ្ចេញសញ្ញាឬរោគសញ្ញាផ្សេងៗ អ្នកជំងឺខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ឈឺជាពិសេសបរិវេណប្រអប់ជើង រោគសញ្ញានោះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗពេលធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ រួមទាំងកើតរោគសញ្ញាហើមត្រង់កន្លែងកជើងផ្នែកខាងក្នុងទៀតផង ជាទូទៅអ្នកដែលមានបាតជើងសំប៉ែតមិនចាំបាច់ត្រូវមានទទួលការព្យាបាលប្រសិនជាមិនបានរោគសញ្ញាឈឺចាប់បាតជើង

តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដែលមានបាតជើងសំប៉ែតគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនជាមានរោគសញ្ញាខាងក្រោមនេះ

  • មានអារម្មណ៍ឈឺប្រអប់ជើងនិងកែងជើង
  • កជើងផ្នែកខាងក្នុងឡើងហើម
  • ឈរមិនសូវបាន ឬធ្វើចលនាលំបាក
  • ស្បែកជើងដែលធ្លាប់ពាក់បាន មិនអាចសូកបាន ហើយខូចខាតឆាប់រហ័ស
  • បាតជើងសំប៉ែតជាងដើម

រោគបាតជើងសំប៉ែត-Flat feet អាចនឹងមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃធ្ងន់ធ្ងរតែប្រសិនជាមានរោគសញ្ញាខុសប្រក្រតីដូចខាងលើ

គួរពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ដើម្បីវាយតម្លៃរោគសញ្ញា និងណែនាំព្យាបាលត្រូវចំណុច ព្រោះបាតជើងសំប៉ែតជាអវយវ:សំខាន់ដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃ។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ [email protected]

ទូរស័ព្ទ៖ +6689 201 9000 ឡាញ (Line)៖ +66892019000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating