ေဆးကုသမွဳမခံယူမီခရီးသြားအေျခေနစစ္ေဆးျခင္း

ေဆးကုသမွဳ(သို႔)ခဲြစိတ္မွဳမခံယူမီခရီးသြားအေျခေနစစ္ေဆးျခင္းနွင့္အၾကံဳခ်က္မ်ာ

ေလေၾကာင္းျဖင့္ခရီးသြားျခင္း

ပံုမွန္အားျဖင့္ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိပါကေလေၾကာင္းျဖင့္ခရီးသြားျခင္းသည္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳရွိ၊မရွိ ဆရာ၀န္နွင့္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါ

 1. လတ္တေလာနွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊(သို႔)ေလျဖတ္ျ
 2. နွလံုးခုန္စက္ထည့္ထားေသာလူနာမ်ာ
 3. လုပ္ထားေသာလူနာမ်ား ကိုယ္နွင့္တပါးတည္းအဆိုပါပစၥည္း၏ကတ္မ်ားယူေဆာင္ရပါမ
 • ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ား
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
 • ကူးစက္နိုင္ေသာေရာဂါမ်ား
 • ျပင္းထန္ေသာ နွာသီး၊နား၊နွာေခါင္းကူးစက္ေရာဂါမ်ား
 • နားေနစဥ္အသက္မရွဳနိုင္ျခင္း၊အသက္ရွဳရခက္ခဲျ
 • စိ္တ္က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း
 • အဖ်ား ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ေက်ာ္ျခင္း
 • အေရျပားနီျမန္းျခင္း
 • စိတ္ကေယာက္ကယက္ျဖစ္ျခ
 • ေသြးေျခဥျခင္း၊ေသြးထြက္ေနျခင္း(အရင္အနာေဟာင္းမွ
 • ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ွာျခင္း
 1. အန္ျခင္း (ကားမူး၍အန္ျခင္းမဟုတ္)
 2. အစာအိမ္၊ဦးေနွာက္၊မ်က္လံုး၊အရိုးအဆစ္နွင့္ဦးေခါင္း ခဲြစိတ္မွဳခံယူထားဖူးသူမ်ား
 3. တီဘီျဖစ္ဖူးသည့္ျဖစ္ေစ၊မျဖစ္ဖူးသည့္ျဖစ္ေစတုပ္ေကြးကဲ့သို႔လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ၾကရွည္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း၊ညဘက္ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ေမာပန္းျခင္း၊အဖ်ား၊ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၂ပတ္ၾကာသည့္အထိျဖစ္ေနပါက ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသမွဳအရင္ခံယူသင့္ပါသ
 4. ကိုယ္၀န္၃၆ပတ္ေက်ာ္ေနသူမ်ား(အမႊာ၊သံုးမႊာပူးဆိုပါက ၃၂ပတ္ရွိေနသူမ်ား)
 • ေလယာဥ္အတြင္
 1.  ေလယာဥ္ၾကာရွည္စီးရေသာအခါေသြးျပန္ေၾကာပိတ္တာမ်ိဳးျဖစ္နို္င္ပါတယ္။ေလယာဥ္၀န္ထမ္းမ်ားခြင့္ျပဳလွ်င္လမ္းေလ်ွာက္ျခင္းနွင့္ေျခလက္မ်ားကိုေကြးျခင္းဆန္႔ျခင္းကိုမိနစ္၃၀တိုင္းျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္
 2. းရြားစြာေသြးျပန္ေၾကာပိတ္တတ္လ်ွင္သင့္ရဲ႔ဆရာ၀န္ဆီကၾကိဳတင္၍အၾကံဳျပဳခ်က္ရယူ၍လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားကိုေဆာင္ထားနိုင္ပါ
 3.  သင့္ရဲ႔ခရီးေဆာင္ေသာက္ေနက်ေဆးမ်ားေဆာင္ထားပါ။
 4.  ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါကသလိပ္ထြက္ျခင္းနွင့္ရင္ဘတ္ရွင္းလင္းျခင္းကိုအေထာက္အကူျပဳပါသည္။
 • အဖ်ားေလယာဥ္ေပၚတြင္ေအာက္စီဂ်င္လိုအပ္ပါကၾကိဳတင္၍ေတာင္းခံပါ။ေအာက္စီဂ်င္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေဆးေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းကိုတင္ျပပါက အနဲဆံုး ၃-၅ ရက္ေန႔ခန္႔ၾကာတတ္ပါသည္

ခဲြစိတ္မွဳမခံယူမီၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္


 • သင့္တြင္နွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ၊ေသြးတိုး၊ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ကင္ဆာ၊ဓာတ္မတည့္မွဳမ်ား၊လက္ရွိေသာက္ေနက်ေဆးမ်ား၊ကုသမွဳမ်ား၊ေရာဂါမ်ားရွိခဲ့လ်ွင္ၾကိဳတင္၍ဆရာ၀န္ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ
 • အကယ္၍ေသြးၾကဲေဆးမ်ား Aspirin, Persantin®, Ticlid®, Plavix®, warfarin, Orfarin®, heparin, and Fraxiparine® ကဲ့သို႔ေသာေဆးမ်ားေသာက္ေနလ်ွင္ရပ္နားထားပါ။ အားေဆးမ်ားကိုအနည္းဆံုးတပတ္ၾကိဳတင္၍ေသာက္သံုးျခင္းရပ္နားထားပါ။ (သို႔) ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းေသာ
 • ေဆးလိပ္၊အရက္ေသာက္ေနက်ရွိလ်ွင္ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္မခဲြစိတ္မီ အနည္းဆံုးတပတ္ၾကိဳတင္၍ရပ္နားထားပါ။
 • ရပ္နားထားပါ။အရင္ကခဲြစိတ္မွဳခံယူထားဖူးျခင္း၊လက္ရွိေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ေဆးေသာက္ေနရျခင္းမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ ကိုၾကိဳတင္ေျပာၾကားထားပါ။