ေဝ့ဌာနီေဆးရံုရူမတိုေရာဂါအထူးကုဌာန

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုရူမတိုေရာဂါအထူးကုဌာန

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုရူမတိုေရာဂါအထူးကုဌာနသည္ ရူမတိုနွင့္သက္ဆိုင္ေသာလူနာမ်ားအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးကာ ေရာဂါသတ္မွတ္ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

  • ရူမတိြင့္ အဆစ္ေရာင္ျခင္း
  • ပိုးဝင္၍အဆစ္ေရာင္ျခင္း
  • ေသြးေၾကာေရာင္ျခင္း
  • ေဂါက္ေရာဂါ
  • အရိုးဆစ္ေရာင္ျခင္း

ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္

 

 

ေနရာ

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုရူမတိုေရာဂါအထူးကုဌာန ေျမညီထပ္

 

 

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2200,2204

ဖက္စ္– +66(0)2734 0044

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital