အလွအပေရးရာ ျပဳျပင္ခဲြစိတ္မွဳစင္တာ

အလွအပေရးရာ ျပဳျပင္ခဲြစိတ္မွဳစင္တာ

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး၏ အလွပဆိုင္ရာ ခဲြစိတ္မွဳစင္တာသည္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္သာမက ေယာက်ၤားေလးမ်ားအတြက္ ပါအလွပဆိုင္ရာ ခဲြစိတ္ျပဳျပင္မွဳေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ ၏ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီး မ်ားသည္ အထူးကၽြမ္းက်င္စြာ ေလ့က်င့္ထားရံုသာမက၊အလွပဆိုင္ရာ ခဲြစိတ္မွဳအေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာရွိျပီသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူနာ၏ အျမင့္မားဆံုး စိတ္ေက်နပ္မွဳကိုရရွိနိုင္ပါမည္။

ေအာက္ပါ အလွပဆိုင္ရာခဲြစိတ္မွဳမ်ား ၾကည့္ရန္အတြက္ လင့္ကို နိတ္ပါ။

ေနရာ

အလွအပဆိုင္ရာ ခဲြစိတ္မွဳစင္တာ ၁၁ထပ္ ေဝ့ဌာနီေဆးရံု

APPOINTMENTS & INQUIRIES

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္စံုစမ္းရန္

Phone : +66 (0) 2734-0000 Ext. 1197

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital