ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစောင်များ

အူမၾကီးကင္ဆာအားစတင္ေတြ႔ရွိေသာအဆင့္ – ခဲြစိတ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ ကုသနိုင္ေသာ အူမၾကီးနွင့္အစာေဟာင္းအိမ္ခဲြစိတ္ကုသမွဳ

Share:

ကင္ဆာ အမ်ားစုနွင့္ အူသိမ္နွင့္အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာသည္ colorectal adenoma ဟုေခၚေသာ အစာအိမ္ေဟာင္းနံရံရွိ ေသးငယ္ေသာအၾကိတ္မွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မကုသခဲ့ပါက အစာအိမ္ေဟာင္းနံရံမွတဆင့္ အဆိုပါအၾကိတ္သည္ ျပန့္နွံသြား၍အူမၾကီးကင္ဆာ ကိုျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးမွ Dr. Auchai Kanjanapitak ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ မစင္ထဲတြင္ေသြးပါျခင္း၊ မစင္တံုးေသးသြားျခင္း၊ ဝမ္းသြားခ်ိန္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ အစာအိမ္သက္ေသာင့္သက္သာမရွိျခင္းတို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အူမၾကီးကင္ဆာသည္ အူမၾကီး၏အၾကိတ္ေနရာေပၚ မူတည္၍ ေရာဂါလကၡဏာအေျပာင္းလဲရွိနိုင္ပါတယ္။အစာေဟာင္းအိမ္မွေသြးထြက္ျခင္းနွင့္အေၾကာင္းရင္းရွာမရေသာေသြးအားနည္းျခင္း
တို႔သည္အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာကိုပိုမိုဆိုးရြားေစနိုင္ပါတယ္။မိသားစုတြင္ကင္ဆာရွိဖူးသူမ်ား၊အဝလြန္သူမ်ားနွင့္ေဆးလိပ္ေသာ
က္သံုးသူမ်ားတြင္အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္။

အူမၾကီးကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္းကို ဝမ္းထဲတြင္ေသြးပါ မပါစစ္ေဆးျခင္း၊ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။အမ်ားဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကေတာ့ အူမၾကီးကိုမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ပထမဆံုးကုသမွဳနည္းကေတာ့ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။လူနာ၏ကင္ဆာအဆင့္နွင့္တျခားေသာေဆးကုသမွဳပိုင္းတို႔ေပၚမူတည္၍ ဆရာဝန္က သင့္ေတာ္ေသာ ကုသမွဳဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး သို႔မဟုတ္ ခီမိုေဆးသြင္းကုသနည္းကို ညႊန္ၾကားပါမည္။

အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္ပါက လူနာမ်ားသည္ ခဲြစိတ္မွဳၾကီးမား၍ ဝမ္းဗိုက္ကိုေဖာက္ထားရျခင္း (သို့)အူလမ္းေၾကာင္းေဖာက္ထားျခင္းတိုျပဳလုပ္ရပါသည္။ ေခတ္မီေသာ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းတို့ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ယေန့ေခတ္တြင္ ခဲြစိတ္မွဳခံရျခင္းသည္ ေၾကာက္စရာမဟုတ္ေတာ့ေပ။

အူမၾကီးကင္ဆာကို ေစာစီးေသာအဆင့္တြင္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးကုသျခင္းျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္ဖြင့္၍ခဲြစိတ္စရာမလိုေတာ့ပါ။အကယ္၍အူမၾကီးရွိအၾကိတ္အားခဲြစိတ္ျဖတ္ေတာက္ရန္လိုအပ္ပါက မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္ရွဳခဲြစိတ္ျခင္းျဖင့္ ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္နွင့္နာက်င္နည္း၍ တိက်ေသာ ကုသမွဳကိုရယူနိုင္ပါတယ္။

Dr. Auchaiကအူမၾကီးကင္ဆာကို္ပံုမွန္ေဆးစစ္ေဆးျခင္း၊ေနထိုင္မွဳစားေသာက္မွဳပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။”၁ေအာင္စေလာက္ကာကြယ္နိုင္ျခင္းက၁ေပါင္ေလာက္ကုသျခင္း”ထက္ပိုေကာင္းပါတယ္။

အူမၾကီးကင္ဆာအားစတင္ေတြ႔ရွိေသာအဆင့္ – ခဲြစိတ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ ကုသနိုင္ေသာ အူမၾကီးနွင့္အစာေဟာင္းအိမ္ခဲြစိတ္ကုသမွဳ

  • Readers Rating
  • Rated 3.6 stars
    3.6 / 5 (10 )
  • Your Rating