ខែ​តុលា 28, 2020
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអាចព្យាបាលបាន – Thyroid Cancer Is Treatable!
លើកដៃ ប្រសិនបើអ្នកមានដុំនៅក្នុងតំបន់ទីរ៉ូអ៊ីត (តំបន់កខាងមុខ)! ដុំនោះអាចជាមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត(Thyroid cancer) ហើយប្រសិនបើអ្នកទុកវាមិនព្យាបាលវាអាចរាលដាលដល់កូនកណ្តុរនិងឆ្អឹងរបស់អ្នក។ តែកុំបារម្ភអី! វាអាចព្យាបាលបាន!
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា