សេវាមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ

Vejthani Hospital operates its own desk in the arrival area, at Gate 10 Arrival hall of Suvarnnabhumi International Airport. For patient and family’s convenience , Vejthani hospital provides van service from Suvarnabhumi International Airport to Vejthani Hospital or hotels near by ‘free of charge’

សេវាមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ


មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានដាក់បូទនៅកន្លែងមកដល់នៅច្រកទ្វារទី 10 នៃព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសុវណ្ណភូមិ។
ដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងការទំនាក់ទំនងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនិងមានផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរ
ជាតិសុវណ្ណភូមិទៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីឬសណ្ឋាគាររបស់មន្ទីរពេទ្យដោយមិនគិតថ្លៃ។

ទីកន្លែង: នៅជិតច្រកទ្វារទី 10

ម៉ោងធ្វើការ: 06.30-22.30

លេខទំនាក់ទំនង: +662 134 6022

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា