មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់ពោះវៀនធំ

ការវះកាត់ពោះវៀនធំគ្លីនិច


ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

បើករៀងរាល់ថ្ងៃ (សុក្រ – សៅរ៍) 08.00-20.00

វេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់

DR. PIYA TOTEMCHOKCHYAKARN

ទំនាក់ទំនង

ជាន់ទី 3, គ្លីនិកទូទៅវះកាត់, មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
ទូរស័ព្ទ: 02-734- 0000 Ext ។ 4500 4501

SERVICES

វិសាលភាពសេវាកម្ម
 • ទល់លាមកដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហារន្ធគូទ
 • ឈឺរន្ធគូថដោយមិនដឹងមូលហេតុ
 • របូសរន្ធគូថ
 • ជម្ងឺឬសដូងបាត
 • រន្ធគូថ Fistula-in- ano
 • ការឆ្លងជំងឺតាមរន្ធគូថ
 • ការហូរឈាមនៅរន្ធគូថ
 • ការហូរឈាមតាមរន្ធគូថ
 • មហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីករន្ធគូថ
រោគសញ្ញា
 • ពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់
 • រមាស់ រលាកនិងឈឺចាប់
 • ដុំពកលេចឡើងខណៈពេលបន្ទោរបង់
 • មានការឈឺចាប់ក្នុងពេលបន្ទោរបង់និងផ្តាសាយ
 • ហូរឈាមខណៈបន្ទោរបង់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
 • ការពិនិត្យរន្ធគូថ
 • ការពិនិត្យ Colonoscope
 • ការពិនិត្យ​ Proctoscope

ការព្យាបាល

ជំងឺឬសដូងបាត
 • ការព្យាបាលថ្នាំ
 • ព្យាបាលដោយ Barron Gun, Rubber Band Ligation
 • ព្យាបាលដោយបច្ចេកវិទ្យា Hemorrhoidal Artery Ligation and Recto Anal Repair (HAL-RAR)
 • ការព្យាបាលដោយ Hermorrhoidectomy
 • ការព្យាបាលដោយ Hermorrhoidopexy
បញ្ហា Fistula នៅរន្ធគូទ
 • ការព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រFistulotomy, Fistulectomy, LIFT Technique
 • ការព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រI&D Perianal Abscess


Our Doctors

ASST.PROF.DR. PUNNAWAT CHANDRACHAMNONG

Colorectal Surgery

Surgery
DR. NITIKUN BOONING

Colorectal Surgery

Surgery
DR. NARAIN SANTIKULANONT

Colorectal Surgery

Surgery
DR. WARANYU JIRAMARIT

Colorectal Surgery

Surgery
DR. SUPAKIJ KHOMVILAI

Colorectal Surgery

Surgery
DR.SUKIT PATTARAJIERAPAN

Colorectal Surgery

Surgery
DR. CHANYAWAT SANGSOMWONG

Colorectal Surgery

Surgery
DR. WORAWARN WORASAWATE

Colorectal Surgery

Surgery
DR. PANAT TIPSUWANNAKUL

Colorectal Surgery

Surgery

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម