TỦY XƯƠNG Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
July 14, 2020
SUY TỦY XƯƠNG – CĂN BỆNH NGUY HIỂM MÀ AI AI CŨNG CÓ NGUY CƠ
Suy tủy xương hay thiếu máu bất sản (Aplastic anemia) Là bệnh của tế bào gốc hoặc stem cell bất thường đã giảm số lượng cho đến khi không thể tạo ra đủ máu Suy tủy xương hay thiếu máu bất sản (Aplastic anemia) Là bệnh của tế bào gốc hoặc stem cell bất thường đã giảm số lượng cho đến khi không thể tạo ra đủ máu
Gọi cho chúng tôi theo số
(+66)8-522 38888
Xin chọn ngôn ngữ của bạn