មជ្ឈមណ្ឌល Super Kid

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារ


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវសេវាកម្មពេញលេញសម្រាប់សុខភាពកុមារ។ គ្រូពេទ្យកុមារនិងអ្នកឯកទេសជំនាញកុមារត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបង្ការ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺរបស់កុមារ។

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារSUPER ជាន់ទី1

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃអាទិត្យ: 08:00 ព្រឹក ដល់ 8: 00 ល្ងាច

សេវាកម្ម

 • សេវាផ្នែកពេទ្យកុមារទូទៅនិងសេវាពិគ្រោះជំងឺកុមារ
 • ការព្យាបាលជម្ងឺកុមារ
 • វ៉ាក់សាំង

គ្លីនិកអ្នកឯកទេសខាងជំងឺកុមារ

ផ្តល់ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តនៃជំងឺកុមារជាក់លាក់ ឧទាហរណ៍ ជំងឺបេះដូង ជំងឺក្រពេញ ជំងឺអតិសុខុមប្រាណ ជំងឺផ្លូវដង្ហើម
ជំងឺមហារីក ជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀន។ ល។

គ្លីនិកព្យាបាលរោគអាឡែរហ្សី

ការព្យាបាលនៃជំងឺរលាកច្រមុះដែលមានប្រតិកម្មអាលែហ្សី ការធ្វើតេស្តស្បែកមួយដើម្បីរកអាឡែស៊ីនៅក្នុងកុមារ។
ឧទាហរណ៍ ធូលីដី។

គ្រូពេទ្យនិងអ្នកឯកទេសផ្នែកកុមាររបស់យើង

 • ពេទ្យកុមារទូទៅ
 • ជំងឺសរសៃប្រសាទកុមារ
 • ជំងឺក្រពះពោះវៀន
 • ជំងឺតម្រងនោម
 • ជំងឺបេះដូងកុមារ
 • ជំងឺសួតកុមារ
 • អាឡែស៊ី
 • ជំងឺសរសៃប្រសាទ
 • ចិត្តសាស្រ្តកុមារ
 • វះកាត់កុមារ
 • ការលូតលាស់របស់កុមារ

គ្លីនិកផ្នែកការលូតលាស់របស់កុមារ

 • ការពិនិត្យនិងការវាយតម្លលើការលូតលាស់ន៍កុមារ
 • ពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាលូតលាស់នៃកុមារ

គ្លីនិកកុមារនិងយុវវ័យ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តកុមារនិងយុវវ័យ ជម្ងឺផ្នែកសតិអារម្មណ៍
បញ្ហាឥរិយាបថកុមារ។

គ្លីនិកវះកាត់ជំងឺកុមារ

 • ការព្យាបាលវះកាត់នៃជំងឺកុមារទូទៅ
 • ការកាត់ស្បែកនិងការវះកាត់នៃភាពមិនប្រក្រតីប្រដាប់បន្តពូជរបស់ក្មេងប្រុស

Our Doctors

ASSOC.PROF.DR.NOPPORN APIWATTANAKUL

Pediatrics Infectious disease

Pediatrics
DR. APINYA THANAPINYO

Pediatrics Nephrology

Pediatrics
DR. CHAIYOS KHONGKHATITHUM

Pediatrics Neurology

Pediatrics
DR. CHOLLASAK THIRAPATTARAPHAN

Pediatric Surgery

Surgery
DR. CINDY CHAMRERNNUSIT

Pediatrics Developmental and Behavioral

Pediatrics
DR. GUN PHONGSAMART

Pediatrics Allergy and Immunology

Pediatrics
DR. ISSARANEE VAREESUNTHORN

Pediatrics Pulmonology

Pediatrics
DR. KANNAMON WAITAYAGITGUMJON

Pediatric Surgery

Surgery
DR. KANNIKAR VONGBHAVIT

Pediatrics Neonatology

Pediatrics
DR. KARNCHANIT SAUSUKPAIBOON

Pediatrics Nephrology

Pediatrics
DR. KRIENGSAK ANUROJ

Pediatrics Cardiology

Pediatrics
DR. MANINTON WANARAT

Pediatrics Pulmonology

Pediatrics
DR. NIMMITA SRISAN

Pediatric Surgery

Surgery
DR. POOMIPORN KATANYUWONG

Pediatrics Cardiology

Pediatrics
DR. PREEDA VANICHSETAKUL

Pediatrics Hematology-Oncology

Pediatrics
DR. RATI DIWITAYA

Pediatrics Infectious disease

Pediatrics
DR. RATTANA PIPITPREECHA

Pediatrics Allergy and Immunology

Pediatrics
DR. SALINEE HIRANBURANA

Pediatrics General

Pediatrics
DR. SAMKHWAN THONGSUKKAEO

Pediatrics General

Pediatrics
DR. SOMRUDI CHAIWEREWATTANA

Pediatrics Pulmonology

Pediatrics
DR. SRIVILAI TASSANAVIPAS

Pediatrics Neonatology

Pediatrics
DR. SUJITTRA CHAISAVANEEYAKORN

Pediatrics Infectious disease

Pediatrics
DR. SUPACHAI LAOHAPONGSOMBOON

Pediatrics Neurology

Pediatrics
DR. SUPARATANA KUNANUSONT

Pediatrics General

Pediatrics
DR. SUPOT CHEEVAKASEMSOOK

Pediatrics General

Pediatrics
DR. TERMPONG DUMRISILP

Pediatrics Gastroenterology and Hepatology

Pediatrics
DR. THANAJIT WONGSININ

Pediatrics General

Pediatrics
DR. THIPAPORN FURANGSEROJ

Pediatrics Nutrition

Pediatrics
DR. VORALUCK PHATARAKIJNIRUND

Pediatrics Endocrinology

Pediatrics
DR. WIMOL SEKTHEERA

Pediatrics Neonatology

Pediatrics
DR. YIWA SUKSAWAT

Pediatrics Allergy and Immunology

Pediatrics
DR. YUVALUCK THAMMAGASORN

Pediatrics Dermatology

Pediatrics
DR.KINNAREE SORAPIPATCHAROEN

Pediatrics Endocrinology

Pediatrics
DR.WARISA UTHAYO

Pediatrics Endocrinology

Pediatrics
Prof.Dr. PIYA RUJKIJYANONT

Pediatrics Hematology-Oncology

Pediatrics

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម