មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទា

Vejthani Hospital, Rehabilitation Center 1st Floor

មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទា


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកលំហាត់ប្រាណមានគោលបំណងដើម្បីធានានូវសមត្ថភាពក្នុងការងើបឡើងវិញពីពិការភាពណាមួយឬការរង របួសនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ សាច់ដុំនិងសួតដោយការរួមបញ្ចូលនៃការព្យាបាលជំនាញនិងការស្តារឡើងវិញ។
សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត
 1. សេវា Electrical stimulation therapy
 2. សេវា Laser therapy
 3. សេវា Shortwave therapy
 4. សេវា Ultrasound therapy
 5. សេវា Balance training
 6. សេវា Joint mobilization
 7. សេវា Traction therapy
 8. សេវា Cold and Hot therapy
 9. សេវា Paraffin Wax therapy
 10. សេវា Ambulation training practice
 11. សេវា Breathing exercise and Chest therapy
 12. សេវា Exercise and Strength training
 13. សេវា Tilt table practice
 14. សេវា CPM machine
 15. សេវា Shockwave therapy
សម្ភារៈបរិក្ខា
 1. ម៉ាស៊ីន Electrical stimulation machine
 2. ម៉ាស៊ីន Laser machine
 3. ម៉ាស៊ីន Short wave diathermy machine
 4. ម៉ាស៊ីន Ultrasound machine
 5. ម៉ាស៊ីន​ Traction machine
 6. ម៉ាស៊ីន Cold – Hot
 7. ម៉ាស៊ីន Paraffin machine
 8. គ្រឿងTilt table
 9. ម៉ាស៊ីន CPM machine
 10. ម៉ាស៊ីន Shockwave
 11. គ្រឿង Balance trainer
 12. គ្រឿង Abdominal trainer
 13. គ្រឿង Back trainer
 14. គ្រឿង Pulley
 15. គ្រឿង Hip trainer
 16. គ្រឿង Leg press trainer
 17. កង់ Bicycle
 18. គ្រឿង Litegait
ម៉ោងធ្វើការ
ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹក ដល់ 8.00 ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ – ថ្ងៃសៅរ៍: 08.00 ព្រឹក ដល់ 06.00 ល្ងាច
ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកលំហាត់ប្រាណ ជាន់ទី1
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: 02-734- 000 ext. 2316, 2332
ទូរសារ: 02- 734-0044- 5

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា