ជំងឺថ្លើម លំពែង បំពង់ទឹកប្រមាត់

ជំងឺថ្លើម លំពែង បំពង់ទឹកប្រមាត់
និងថង់ទឹកប្រមាត់(គ្លីនិក HPB)​​


គ្លីនិកថ្លើម លំពែង និងថង់ទឹកប្រមាត់(គ្លីនិក HPB)នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញជា ច្រើនដែលក្នុងនោះ​មានវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវះកាត់ដ៏ល្បីល្បាញវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកកាំរស្មី, ថ្នាំស្ពឹកនិងគិលានុបដ្ឋាយិកានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺក្រពះពោះវៀននិងជំងឺថ្លើម។

ក្នុងនោះយើងមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវះកាត់ជំងឺទាក់ទងនឹងផ្នែកថ្លើមលំពែងនិងថង់ទឹកប្រមាត់ដ៏ល្បីល្បាញ នៃប្រទេសថៃដែលបានទទួលការអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនដែលមានការទទួលស្គាល់ទូទៅ ។ ចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ជាជំងឺមួយកើតមានឡើងច្រើនក្នុងប្រទេសថៃក៏ ដូចជាប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។​ ការរកឃើញថាអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C នេះឆាប់រហ័សឬក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនឹងបង្កើនឱកាសនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងអាចទទួលបានការព្យាបាលនិងការស្តារនីតិសម្បទាដែលមានប្រសិទ្ធិភាពល្អបំផុត។ គ្លីនិក HPB ត្រូវបានបំពាក់ដោយសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុតពេទ្យក្នុងការវះកាត់ដោយការចោះ (វះកាត់ Laparroscopic) និងត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាគ្លីនិកឈានមុខគេក្នុងក្នុងការព្យាបាល រោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺមហារីកថ្លើម, មហារីកបំពង់ទឹកប្រមាត់, ជំងឺមហារីកលំពែង, ជំងឺរលាកថ្លើម, ជាតិអាល់កុលជំងឺរលាកថ្លើម ថ្លើមក្រិន ជំងឺរលាកលំពែង,

គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់និង ជំងឺរលាកបំពង់ទឹកប្រមាត់ ដោយមានបទពិសោធន៍ព្យាបាលអ្នកជំងឺជាង 300.000នាក់មកពីជាង 40ប្រទេសនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី អាហ្រ្វិកនិងអូស្ត្រាលី។ គ្លីនិក HPB មានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ទីពីរនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី។ គ្លីនិក HPBមានអត្រាជោគជ័យនែការព្យាបាល ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃបាន។​ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងក្រុមអ្នកជំនាញរបស់លោករីករាយ ស្វាគមន៍អ្នកជំងឺក្នុងការណែនាំពីបញ្ហាទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅក្រពះពោះវៀន ថ្លើម លំពែងនិងថង់ទឹកប្រមាត់ ។

ទីតាំង

គ្លីនិកថ្លើម លំពែង និងថង់ទឹកប្រមាត់(គ្លីនិក HPB)នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ក្នុង
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើមជាន់ទី2

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 Ext 2960, 2961, 2966
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044- 5

សេវាកម្ម

  • ផ្តល់ការពិគ្រោះអំពីបញ្ហានៃក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម លំពែងនិងលាមក។ អ្នកឯកទេសខាងក្រពះ ពោះវៀន និង
    ថ្លើម គ្រូពេទ្យនិងគ្រូពេទ្យវះកាត់បានផ្តល់ការព្យាបាលថ្លើម
    លំពែងនិងបំពង់ទឹកប្រមាត់ដោយស្តង់ដាគុណភាពខ្ពស់។
  • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលនៃក្រពះពោះវៀនថ្លើមលំពែងនិងបំពង់ទឹកប្រមាត់។
    ក្នុងករណីដែលត្រូវការការវះកាត់ យើងមានបច្ចេកទេសទំនើបដូចជាការវះកាត់ដោយប្រើការឆ្លុះ
    (Laparoscopic Surgery) ហើយការស្តារនីតិសម្បទាត្រូវបានធ្វើបន្ទាប់ពីការវះកាត់។

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម