Chuyên mục sức khỏe

Avatar ung thư – Thuốc điều trị ung thư chính xác

Share:

Avatar ung thư được sử dụng để xác định loại thuốc phù hợp, giúp tăng cường sự tự tin của bệnh nhân và độ chính xác của phương pháp điều trị. Chẳng hạn, nếu 10 loại hóa trị liệu tương thích với cơ chế bệnh sinh ung thư của bệnh nhân, bác sĩ sẽ kiểm tra hiệu quả và phản ứng của từng loại hóa trị liệu đó với Avatar ung thư. Điều này cho phép bác sĩ xác định hoặc chọn loại hóa trị liệu hóa ra là loại phù hợp nhất cho bệnh ung thư mà không yêu cầu bệnh nhân thử nghiệm tất cả 10 loại đó.

Nếu một loại thuốc đã được thử nghiệm với Avatar ung thư mang lại phản hồi tốt, thì có 70-80% khả năng loại thuốc đó cũng sẽ có tác dụng tích cực đối với bệnh nhân.

Đọc thêm

Đối với yêu cầu, hoặc để thực hiện một cuộc hẹn,
gọi cho chúng tôi theo Hotline tiếng Việt: (+66) 097-291-3351

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating