ខែ​កញ្ញា 22, 2020
រោគសញ្ញាបឋមនៃជំងឺឬសដូងបាត – Primary Symptoms of Haemorrhoid
ជំងឺឬសដូងបាតខាងក្នុង(Internal haemorrhoid)គឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺឬសដូងបាត(Haemorrhoid)ហើយវាអាចព្យាបាលបានដោយមិនបាច់វះកាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួួយគ្រូពេទ្យជំនាញនិងទទួលការព្យាបាល។
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា