អត្ថបទសុខភាព

AIMOVIG ជាជម្រើសព្យាបាលជំងឺប្រកាំង (Migraine Treatment)

Share:

ជំងឺប្រកាំង (Migraine) គឺជាប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលដែលកើតមានទទៅលំដាប់ទីពីរហើយវាច្រើនតែកើតមានលើស្ត្រីវ័យក្មេងច្រើនជាងបុរស។ ជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំង(Migraine)គឺជាជំងឺដែលរំខានព្រោះរោគសញ្ញានៅដំណាក់កាលដំបូងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជំងឺទុកចោលដោយមិនបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវរោគសញ្ញានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់មិនអាចជួយបានទៀតទេ។ អ្នកជំងឺខ្លះអាចឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
សម្រាប់ការព្យាបាលបឋមវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងណែនាំឱ្យអ្នកជំងឺសម្រាកខ្លះនៅក្នុងកន្លែងងងឹត ស្ងៀមស្ងាត់និងមានសន្តិភាពជៀសវាងកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ និងលេបថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលគ្មានធាតុស្តេរ៉ូអ៊ីត ដូចជា Naproxen ឬ Ibuprofen ឬថ្នាំព្យាបាលជំងឺប្រកាំងដូចជា Ergot ឬ Triptans ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំពោះថ្នាំពេទ្យទាំងអស់ វាគួរតែត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយវេជ្ជបណ្ឌិត។ បច្ចុប្បន្ននេះមានជំរើសព្យាបាលរោគប្រកាំងមួយទៀតហៅថា AIMOVIG គឺជាការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំង។ (Preventive Migraine Injection)ដោយសារថ្នាំព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ ការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឈឺក្បាលបែបប្រកាំងគឺជាជម្រើសមួយដែលអាចកាត់បន្ថយអាការៈបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកជំងឺនឹងត្រូវចាក់លើភ្លៅពោះឬស្មារបស់ពួកគេម្តងក្នុងមួយខែ។
ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល

[email protected]
Facebook: Vejthani Hospital-មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating