មជ្ឈមណ្ឌលដើមទ្រូង

បើកបម្រើសេវាកម្មតាំងពីឆ្នាំ២០១២ ដោយផ្តល់នូវការថែទាំសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាសុដន់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយផ្តល់ការថែទាំអ្នកជំងឺជាក្រុមពហុជំនាញ ចាប់តាំងពីការត្រួតពិនិត្យ ការថែទាំព្យាបាល ការការពារ ការស្តារនីតិសម្បទា និងការថែរក្សាហានិភ័យផ្សេងៗ និងតាមដានលទ្ធផលនៃការព្យាបាលដោយក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសសុដន់ មានឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ រួមទាំងការរៀបចំផែនការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺរួមគ្នាជាក្រុម។ មានការរៀបចំសកម្មភាពអប់រំទាំងក្នុងទីតាំង និងក្រៅទីតាំង ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសក្តានុពលការងារ ដោយផ្តល់សេវាកម្មដូចខាងក្រោម

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ ម៉ោង ០៨:០០ព្រឹក - ០៨:០០ល្ងាច

ទីតាំង

មជ្ឈមណ្ឌលដើមទ្រូង ជាន់ទី៣ មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: 02-734 -0000 ext ។ 4500
ទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង : (+66)89-201-9000

សេវាកម្ម

 • ផ្តល់សេវាពិនិត្យជំងឺមហារីកសុដន់សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានអាយុចាប់ពី ៣៥ឆ្នាំឡើងទៅ ឬអ្នកដែលមានប្រវត្តិជំងឺក្នុងគ្រួសារ
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាសម្រាប់អ្នកដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនៃសុដន់ ចាប់ពីអាយុ ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាអំពីលទ្ធផលការធ្វើតេស្តសុដន់ និងលទ្ធផលម៉ាំម៉ូក្រាមដែលខុសប្រក្រតីសង្ស័យថាមានជំងឺមហារីក ឬមិនប្រាកដអំពីជំងឺ ដែលបានបញ្ជូនពីផ្នែកផ្សេងៗ
 • ផ្តល់ការព្យាបាល និងវះកាត់សម្រាប់ជំងឺសុដន់ដែលមិនមែនជាមហារីកដូចជា ខ្ទុះ រលាក ដុំគីស និងដុំសាច់
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សា និងការព្យាបាលអ្នកដែលមានភាពខុសប្រក្រតីនៃសុដន់បន្ទាប់ពីការវះកាត់សុដន់
 • ផ្តល់ការព្យាបាល និងវះកាត់មហារីកសុដន់ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដោយអាចរក្សាទុកសុដន់បាន
 • ផ្តល់សេវាធ្វើកោសល្យវិច័យសុដន់ដោយប្រើវិធី Ultrasound – Guide Core Needle Biopsy และ Fine Needle Aspiration Biops

ឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យា

 • ការត្រួតពិនិត្យរកមហារីកសុដន់ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនម៉ាម៉ូក្រាម បែបប្រព័ន្ធឌីជីថល និងអ៊ុលត្រាសោន
 • ការត្រួតពិនិត្យរកមហារីក​សុដន់​ដោយ​ប្រើ​រូបភាព​ម៉ាញេទិក (MRI)
 • ការច្រិបដុំសាច់ដោយប្រើម្ជុលតូចមួយ ដើម្បីធ្វើកោសល្យវិច័យ
 • ការច្រិបដុំសាច់ដោយប្រើឧបករណ៍កំណត់ទីតាំង ការធ្វើកោសល្យវិច័យ (Stereolactic Biopsy)

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

DR. CHAYANOOT RATTADILOK

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. KORAWAN CHANDRACHAMNONG

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. MONCHAI LEESOMBATPAIBOON

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. PIYASAK THAHARAVANICH

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. PUN JANTHANIMI

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. RUPPORN SUKPANICH

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. THANYAWAT SASANAKIETKUL

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. THIRAPHOP WAIPRADAB

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. THITIPORN WANNASRI

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery
DR. THONGCHAI SUKARAYOTHIN

Surgical Oncology and Breast Surgery

Surgery

ព័ត៌មានបន្ថែម

កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម