ផ្នែកជំងឺឆ្លង

ជំងឺឆ្លង


គ្លីនិកព្យាបាលជំងឺឆ្លងផ្តល់ការប្រឹក្សានិងការព្យាបាលសំរាប់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺឆ្លងគ្រប់ប្រភេទ។

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជានទី1

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200 2204

សេវាកម្ម

គ្លីនិកជំងឺឆ្លងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានជម្ងឺដូចជា:

 • ជំងឺតំបន់ត្រូពិកដូចជា ជំងឺ Typhiod, ជំងឺTyphus, ជំងឺគ្រុនឈាម, ជំងឺ Leptospirosis, ជំងឺគ្រុនចាញ់,
  ជំងឺ Meliodosis
 • ការឆ្លងមេរោគប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ
 • ការបង្កគផ្សិត
 • ការឆ្លងប៉ារ៉ាស៊ីត
 • ការបង្ករោគឆ្អឹងនិងសន្លាក់
 • ជំងឺរបេង
 • ការឆ្លងជំងឺអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍
 • ជំងឺកាមរោគ
 • ជំងឺរលាកស្រទាប់ខាងក្នុង
 • គ្រុនក្តៅមិនដឹងមូលហេតុ
 • សេវាចាក់ថ្នាំបង្ការរោគមាននៅគ្លីនិកនេះដូចជា ជំងឺរលាកថ្លើម Chicken Pox, Rabies និងជំងឺតតាណូស

សម្ភារៈបរិក្ខារ

 • ម៉ាស៊ីន CT Scan, Ultrasound
 • ការពិនិត្យមីក្រូស្កុប
 • ការពិនិត្យឈាម Serological Examination ដូចជា IHA, HbsAg, Anti HIV, VDRL ជាដើម។
 • ការពិនិត្យបាក់តេរី ការធ្វើតេស្តប្រូតេអ៊ីនដែលមានប្រតិកម្ម
 • ការពិនិត្យសិក្សាមេរោគដូចជា HIV, RNA ជាដើម
 • ការពិនិត្យរោគអតិសុខុមសាស្រ្តស៊ីឌី


វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

DR. AMORN SAELAO

Infectious Disease

Internal Medicine
DR. JACKRAPONG BRUMINHENT

Infectious Disease

Internal Medicine
DR. PRAYUT UNGULKRAIWIT

Infectious Disease

Internal Medicine
DR. WARINTHIP MAHAPASUTHANON

Infectious Disease

Internal Medicine

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រូមូសិន & កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម