មជ្ឈមណ្ឌលចក្ខុ

Vejthani Hospital, Eye Center 2nd Floor

មជ្ឈមណ្ឌលចក្ខុ


មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលភ្នែកដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញផ្នែកភ្នែករួមទាំងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ដ្រទំនើបៗសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
សេវាកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកភ្នែកផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្នែកភ្នែកដូចខាងក្រោម:

  • ការពិនិត្យវាស់ភ្នែក
  • សេវាកម្មពិនិត្យភ្នែកពេញ
  • ការវះកាត់ភ្នែកខ្នាតធំនិងតូចដូចជាការវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយ/ សិប្បនិម្មិតក្នុងកញ្ចក់ភ្នែក
  • ការព្យាបាលជម្ងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក
សម្ភារៈបរិក្ខា
  • ការពិនិត្យពណ៌ពិការភ្នែក
  • ការពិនិត្យភ្នែកលើមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារ
  • ការពិនិត្យភ្នែកនិងសរសៃប្រសាទ
  • ការពិនិត្យលើសរសៃប្រសាទភ្នែក
  • ការពិនិត្យលើសម្ពាធភ្នែក
ម៉ោងធ្វើការ
ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8:00 យប់
ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែក ជាន់ទី2
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext. 3260,3264
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044-5

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា