Customer Voice

Result 1 - of

Customer Voice

CRT-D Heart Packemaker Implant: Patient Success Story
This is a translated transcript of a patient's testimonial that was obtained from Mr. Bhagawan Ratna Tuladhar who underwent a surgical procedure for Cardiac

Customer Voice

Minimally Invasive Spine Surgery: Speed Up Your Recovery
Back pain is a very common symptom which affects all age ranges. The chronic of back problems often lead to poorer quality of life and working performance.

Customer Voice

Phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu: Tăng tốc độ phục hồi của bạn
Đau lưng là một triệu chứng rất phổ biến ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Các vấn đề mãn tính về lưng thường dẫn đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc kém hơn. Đôi khi cơn đau có thể được giải quyết dễ dàng bằng thuốc chống viêm, tiêm steroid và phục hồi chức năng. Nhưng một số người có vấn đề về cột sống có thể cần phẫu thuật.

Customer Voice

PHẢN HỒI TỪ BỆNH NHÂN
Ms.Sajia Akter who came to Vejthani Hospital to cure Lymphoma Cancer by Chemotherapy with Dr.Itsara Anongjanya, our hematology specialist said, patients

Customer Voice

Vejthani Hospital received the prestigious Prime Minister’s Export Award 2017 ( News service)
Vejthani Hospital received the prestigious Prime Minister's Export Award 2017 for Best Service Enterprise Award (Health & Wellness) as the highest

Customer Voice

Tiêm tinh trùng vào tế bào trứng (ICSI) Health Article
Tiêm tinh trùng vào tế bào trứng (ICSI) Health Article

Customer Voice

Góc tri ân CUSTOMER VOICE
Góc tri ân CUSTOMER VOICE
77