โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ ISO : 50001 : 2011

สำหรับขอบข่าย : โรงพยาบาลและการบริการทางการแพทย์

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating