ខែ​វិច្ឆិកា 3, 2020
គ្រូពេទ្យជំនាញក្នុងការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងនៅទីក្រុងបាងកក
ឆ្អឹងខ្នងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំនុចកណ្តាលនៃរាងកាយទាំងមូល។ មុខងារសំខាន់បំផុតរបស់វាគឺការការពារខួរឆ្អឹងខ្នង និងសរសៃប្រសាទដែលមាននៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងឈឺឆ្អឹងខ្នង(Backache
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា