ខែ​កញ្ញា 30, 2020
តើដុំសាច់ក្នុងសុដន់អ្វីខ្លះជាដុំមហារីកសុដន់(Breast cancer)?
ជំងឺមហារីកសុដន់(Breast cancer)គឺជាជំងឺមហារីកមួយក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទូទៅបំផុតរបស់ស្ត្រីហើយវាកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ស្ត្រីទាំងអស់មានហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសុដន់(Breast cancer)។
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា