មហារីកពោះវៀនធំ

Result 1 - of

មហារីកពោះវៀនធំ

ជៀសវាងអាកប្បកិរិយាដែលមានហារនិភ័យដើម្បីរក្សាខ្លួនអ្នកឱ្យឆ្ងាយពីជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ – Keep Away from Colorectal Cancer
ការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសទម្លាប់នៃការញ៉ាំមិនល្អដូចជាការញ៉ាំអាហាររហ័ស មានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ អាហារជាតិសរសៃទាប ភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុល ឬជក់បារីជាប្រចាំគឺជាកត្តាទូទៅដែលនាំឱ្យមានការវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ។(Colorectal cancer) អ្នកភាគច្រើនបានដឹងពីអាកប្បកិរិយាមិនល្អទាំងនេះរួចហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តធ្វើដូច្នេះព្រោះអ្នកគិតថាអ្នកនៅឆ្ងាយពីជំងឺមហារីក។

មហារីកពោះវៀនធំ

ការព្យាបាលជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ (Colorectal Cancer Treatment)
ជំងឺមហារីកពោះវៀន(Colon cancer)ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាមហារីកពោះវៀនធំ(Colorectal cancer)គឺជាទម្រង់មួយក្នុងចំណោមទម្រង់ទូទៅបំផុតនៃជំងឺមហារីកដែលមនុស្សបានជួបប្រទះ។ ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលស្វែងរកទាំងការព្យាបាលនិងការការពារ។ ដូច្នេះតើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងជំងឺមហារីកពោះវៀននិងពោះវៀនធំ(Colon cancer vs. Colorectal cancer)? ជំងឺមហារីកពោះវៀន(Colon cancer)គឺជាជំងឺសាហាវដែលចាប់ផ្តើមពីពោះវៀនតូចឬពោះវៀនធំ។ ពោះវៀនធំគឺជាសរីរាង្គដែលមានរាងដូចបំពង់វែងនៅជិតចុងបញ្ចប់នៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ។ បន្ទាប់ពីអាហារឆ្លងកាត់ក្រពះនិងពោះវៀនតូច
22