មហារីកក្រពេញអូវ៉ែ Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
ខែ​សីហា 27, 2020
មហារីកក្រពេញអូវ៉ែ: ជាការគ្រោះថ្នាក់ដ៏ស្ងាត់ស្ងៀម
ជំងឺមហារីកក្រពេញអូវ៉ែគឺជាជំងឺមហារីកទូទៅទី ២ នៃប្រព័ន្ធបន្តពូជស្ត្រី។ លើសពីនេះទៅទៀតវាជាបុព្វហេតុដំបូងនៃការស្លាប់ព្រោះវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលវាឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលការព្យាបាលលែងមានប្រសិទ្ធិភាពទៀតហើយ។
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language