ឆ្អឹងខ្នង Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
ខែ​កក្កដា 16, 2020
ការផ្សារភ្ជាប់រវាងជំងឺឆ្អឹងខ្នងនិងភាពធាត់
ភាពធាត់បង្កឱ្យមានជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺកង្វះឈាមក្រហម។ ទោះយ៉ាងណាភាពធាត់លើសទំងន់ក៏អាចបណ្តាលអោយឈឺឆ្អឹងខ្នងផងដែរព្រោះឆ្អឹងខ្នងត្រូវទ្រទ្រង់ទំងន់រាងកាយក្នុងរាល់ចលនា
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language