អត្ថបទសុខភាព

បើចាំបាច់ត្រូវវះកាត់ស្បូន ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវជ្រើសយកវេជ្ជថានី?

Share:

ជារៀងរាល់ឆ្នាំស្រ្តីថៃចំនួនមិនតិច ចាំបាច់តត្រូវទទួលការវះកាត់ផ្នែករោគស្រ្តី ជាពិសេសការវះកាត់ស្បូនតែម្យ៉ាងគត់មានចំនួនច្រើនជាង

៤០,០០០ នាក់/ឆ្នាំ  ក៏ប៉ុន្តែការវះកាត់សម័យបច្ចុប្បន្នក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចដូចសម័យមុនហើយ ដោយមានបច្ចេកទេសទំនើបថ្មី ៖

 • ការវះកាត់សុងកាមេរ៉ា(MIS) ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រើការមេរ៉ាសុងតាមរយ:រន្ធបើកតូចៗលើក្បាលពោះប្រហែល៣រន្ធ  ដើម្បី ទៅពិនិត្យវិនិច្ឆ័យនិងធ្វើការវះកាត់ព្យាបាល ​ក្រៅពីនេះបច្ចេកទេសកាមេរ៉ា3D 4K ថែមទាំងជួយឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតអាចឃើញស្លាក ស្នាមនៃរោគបានកាន់តែច្បាស់ ​ជួយឲ្យការវះកាត់ច្បាស់លាស់ឡើង មុខរបួសវះកាត់សុងកាមេរ៉ាមានទំហំតូចនឹងកាត់បន្ថយ ការឈឺមុខរបួសក្រោយវះកាត់ ​និងកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
 • ការវះកាត់ NOTES ឬការវះកាត់គ្មានមុខរបួស ​ជាវិធីសាស្រ្តថ្មី ទើបចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដែលមានបទពិសោធ ន៍ក្នុងការវះកាត់ដោយបច្ចេកទេសនេះ  អ្នកជំងឺដែលចាំបាច់ត្រូវទទួលការវះកាត់ផ្នែករោគស្រ្តី  គួរពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអំពី គម្រោងការវះកាត់ NOTES ទាំងគុណសម្បត្តិកនិងគុណវិបត្តិក្នុងការវះកាត់គ្មានស្លាកស្នាម  ដើម្បីជួយឲ្យទទួលការវះកាត់ដ៏ ត្រឹមត្រូវសមរម្យនិងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ

ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ជុដ្ឋាទិព  ផូនសទ្ធា

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែករោគស្រ្តី ឯកទេសផ្នែកការវះកាត់សុងកាមេរ៉ារោគស្រ្តី

មានបទពិសោធន៍ផ្នែករោគស្រ្តីមកជាង១៣ឆ្នាំ ​និងព្យាបាលអ្នកជំងឺវះកាត់សុងកាមេរ៉ាផ្នែករោគស្ត្រីមកជាង១,០០០នាក់

អាចមើលតារាងចេញពិនិត្យបានទីនេះ
https://bit.ly/2ZrN3E8

ស្ថិតិការវះកាត់កន្លងមក

 • វះកាត់ដោយការសុងកាមេរ៉ា ( Laparoscopic surgery – MIS) ជាង១,០០០នាក់
 • វះកាត់តួស្បូនដោយកាមេរ៉ា ( Hysteroscopic surgery – MIS) ជាង៥០០នាក់
 • វះកាត់ស្បូនតាមរយ:ការសុងកាមេរ៉ា​ (Laparoscopic hysterectomy – MIS) ជាង៥០០នាក់
 • វះកាត់សុងកាមេរ៉ាគ្មានស្លាកស្នាម Scarless surgery (NOTES) ជាង១០០ នាក់

អ្នកជំងឺមកចែករំលែកបទពិសោធន៍និងភាពរំភើបចិត្ត  កាលមកវះកាត់ស្បូនដោយបច្ចេកវិទ្យាការសុងកាមេរ៉ា

និង វះកាត់គ្មានស្លាកស្នាមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

https://www.vejthani.com/2019/05/menstruation-to-scarless/

 • Readers Rating
 • Rated 4 stars
  4 / 5 (2 )
 • Your Rating