អត្ថបទសុខភាព

តើការថែទាំសុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃ(Prenatal care)នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីល្អយ៉ាងណា?

Share:

មើលថែពេញលេញ  អំឡុងពេលតាមការថែទាំសុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃ(Holistic Prenatal care)

 • អំឡុងពេលការថែទាំសុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃ(Prenatal care) ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវធ្វើពិនិត្យអេកូសាស្ត្រដើម្បីវាយតម្លៃភាពបរិបូរណ៍ ពិការភាពពីកំណើតក្នុងគភ៌យ៉ាងតិចម្តង  ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកពិនិត្យវិនិច្ឆ័យមុនឆ្លងទន្លេ  វេជ្ជសាស្ត្រមាតានិងទារកក្នុងគភ៌ ( MFM )
 • ភាពបរិបូរណ៍នៃអវយវ: ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្នុងខួរក្បាលនិងផ្ទៃមុខ ប្រអប់សួត បេះដូង ក្រពះអាហារ ពោះវៀន តម្រងនោម ប្លោកនោម ដៃ ជើង ភេទ ឆ្អឹងខ្នង
 • ពិនិត្យភាពខុសប្រក្រតីនៃការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងគភ៌   ពិនិត្យភាពខុសប្រក្រតីក្នុងសុក និងទឹកភ្លោះ  អវយវ:ផ្សេងៗ ក្នុងអាងត្រគាកស្ត្រី​និង និងផលវិបាកក្នុងអំឡុងមានផ្ទៃពោះ
 • ផលវិបាកនៃទារកក្នុងគភ៌ដែលអាចធ្វើការព្យាបាលបានតាំងពីនៅក្នុងគភ៌ ដូចជា មានចង្វាក់បេះដូងលោតខុសប្រក្រតីប្រភេទខ្លះ  មានបញ្ហារឿងស្លេកនៃទារកក្នុងគភ៌មូលហេតុខ្លះ

ពិនិត្យពិសេសដោយឧបករណ៍បច្ចេកទេស

 • ការពិនិត្យពិសេសដើម្បីវិនិច្ឆ័យជំងឺនៃទារកក្នុងគភ៌  ការពិនិត្យដោនស៊ីនដ្រូម  ការចោះទឹកភ្លោះ  ការចោះសុខ ការតេស្តឈាមខ្សែផ្សិតទារកក្នុងគភ៌
 •  ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រតាមតម្រូវការរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតជាប្រចាំ ដើម្បីវាយតម្លៃការលូតលាស់នៃទារក  និងជាការរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិធីផ្សេងៗ ទាំងការអេកូសាស្ត្របែប ២ វិមាត្រ ៣វិមាត្រ និង៤វិមាត្រ

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងមើលថែក្រោយឆ្លងទន្លេ

 • ការត្រៀមក្រុមដើម្បីផ្តល់ការមើលថែរក្សាព្យាបាលទារកដែលខុសប្រក្រតីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពក្រោយឆ្លងទន្លេ
 • មានវេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់កុមារកើតថ្មី
 • មានបន្ទប់ ICU សម្រាប់ទារកកើតថ្មីដេលមានឧបករណ៍បរិក្ខាពេញលេញ
 • មានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្តល់ការមើលទារកកើតថ្មី ដូចជា វេជ្ជបណ្ឌិខាងវះកាត់ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកកុមារ

សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទង

ទូរស័ព្ទលេខ +(66)89-201-9000 អ៊ីម៉ែល :[email protected]

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating