អត្ថបទសុខភាព

តើអ្នកឆាប់អស់កម្លាំងមែនទេ? វាអាចជាសញ្ញានៃ Bradycardia

Share:

ប្រសិនបើអ្នកហត់នឿយយ៉ាងងាយហើយជាធម្មតាមានញ័រទ្រូង វិលមុខនិងបាត់បង់ ស្មារតី អ្នកអាចមានបញ្ហាស្ទះបេះដូង ឬ ជំងឺSinus Nodeដែលមានន័យថាបេះដូងបង្កើតចង្វាក់បេះដូងយឺតជាង ៥០ ដងក្នុងមួយនាទីដែលមិនសមរម្យសម្រាប់តម្រូវការរបស់រាងកាយ។ ជាទូទៅអ្នកជម្ងឺដែលមានជំងឺ Bradycardia ឬចង្វាក់បេះដូងលោតយឺតៗ មិនដឹងថាពួកគេមានជំងឺបេះដូង ឬជំងឺSinus Nodeទេ។ ជាធម្មតាBradycardia នឹងត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលអ្នកជំងឺឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំឬពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដោយសារការហត់នឿយ ញ័រទ្រូង វិលមុខ ឬដួលសន្លប់ ហើយអ្នកខ្លះអាចឈានដល់ការស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។

“មានវិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺ Bradycardia និងជំងឺចង្វាក់បេះដូងយឺត។ វិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងចាប់ផ្តើមពីការសាកសួរពីប្រវត្តិនៃជំងឺ ការពិនិត្យរាងកាយ ហើយបន្ទាប់មកពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងជាមួយ Electrocardiogram (EKG) ឬ Holter Monitor ដើម្បីពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងរយៈពេល 24-48 ម៉ោង ឬការធ្វើតេស្តលើតុផ្អៀងដើម្បីវាយតម្លៃពីមូលហេតុនៃការដួលសន្លប់ដោយគ្មានមូលហេតុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, គ្រូពេទ្យជំនាញបេះដូងគឺជាអ្នកដែលធ្វើតេស្តិ៍ដែលនឹងត្រូវបានពិចារណាពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរោគសញ្ញា។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dr. Pariwat Pengkeaw គ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានប្រសាសន៍ថា ជាធម្មតាការព្យាបាលចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺ Bradycardia ឬជំងឺចង្វាក់បេះដូងយឺតអ្នកជំនាញផ្នែកបេះដូងនឹងបញ្ចូលឧបករណ៍ជួយជំរុញបេះដូងទៅក្នុងទ្រូង ឬពោះដើម្បីជួយបេះដូងលោតក្នុងអត្រាធម្មតា។

ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (2 )
  • Your Rating