អត្ថបទសុខភាព

ទទួលបានការវះកាត់ឆ្អឹង នង(Spinal urgery)ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

Share:

អ្នកជំងឺជាច្រើនអាចមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងទទួលការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង(Spinal surgery)ព្រោះវាជាការវះកាត់ធំ។ លើសពីនេះទៅទៀតមានសរសៃប្រសាទសំខាន់ៗជាច្រើននៅជុំវិញឆ្អឹងខ្នងដែលគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកំឡុងពេលវះកាត់។ សព្វថ្ងៃមានបច្ចេកវិជ្ជាច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលអាចជួយដល់គ្រូពេទ្យវះកាត់ក្នុងពេលវះកាត់ដែលរួមមាន៖

  • Intraoperative Neuromonitoring: ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះគ្រូពេទ្យវះកាត់អាចពិនិត្យនិងតាមដានមុខងាររបស់សរសៃប្រសាទបានភ្លាមៗក្នុងពេលវះកាត់។
  • Microscope: វាអាចបង្ហាញនូវរូបភាពធំនៃការវះកាត់ដែលអាចអោយគ្រូពេទ្យវះកាត់ធ្វើការវះកាត់មុខរបួសតូចបាន។
  • Endoscope: វានឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការវះកាត់ដើម្បីជួយឱ្យ

គ្រូពេទ្យវះកាត់មើលឃើញសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់អ្នកជំងឺអោយបានច្បាស់ដូច្នេះទំហំនៃមុខរបួសការវះកាត់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹម ០.៨-១ សង្ទីម៉ែត្រ។

ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងជំនាញរបស់គ្រូពេទ្យវះកាត់ហានិភ័យនៃការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង(Spinal surgery)អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏ដូចជាហានិភ័យនៃការខ្វិន។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំងឺទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងស្នាមវះតូច ការឈឺចាប់តិចនិងការជាសះស្បើយឆាប់រហ័ស។

ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating