អត្ថបទសុខភាព

តើអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកសួតទេ (Lung cancer)?

Share:

ដោយសារតែកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃបញ្ហាធូលី PM2.5 ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានកំពុងកើនឡើងក៏ដូចជាសំណួរអំពីផលប៉ះពាល់ធូលី PM2.5 ចំពោះសុខភាពកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងដែរ។ តើវាបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួតដែរឬទេ? សូមស្វែងយល់!

ជំងឺមហារីកសួតគឺជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលបាន។ កត្តាហានិភ័យសំខាន់ៗដែលបង្កឱ្យមានជំងឺមហារីកសួតមានដូចខាងក្រោម។

– ជក់បារីនិង / ឬទទួលផ្សែងបារី
ការជក់បារីគឺជាកត្តាហានិភ័យចំបងដែលបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺមហារីកសួតក៏ដូចជាជំងឺមហារីកដទៃទៀតដូចជាមហារីកត្រចៀក, បំពង់ក, មហារីកច្រមុះ, មហារីកប្លោកនោមជាដើម។ ដូច្នេះហើយមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ៥៥ ឆ្នាំដែលជក់បារីមួយកញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំគួរតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត៍ពិនិត្យជំងឺមហារីកសួតដោយប្រើអតិសុខុមប្រាណដែលមានកម្រិតទាប (LDCT) ដែលមានភាពទំនើបជាងវិធីធម្មតា។

– ធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានហានិភ័យជំងឺមហារីក
ធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានសារជាតិបង្កមហារីកដូចជា Chromium, Radon, Niggle ជាដើមគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់។

– ប្រវត្តិគ្រួសារមមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកសួត
ទោះបីជាជំងឺមហារីកសួតមិនមែនជាជំងឺតំនរពូជដូចជំងឺមហារីកដទៃទៀតក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារដែលមានជំងឺមហារីកសួតតាំងពីវ័យក្មេងសមាជិកគ្រួសារក៏មានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកសួតផងដែរ (យោងតាមការសិក្សា) ។

– ជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ
មានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃដូចជាChronic emphysemaនិង Idiopathic Pulmonary Fibrosis។ អ្នកដែលមានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកសួត។

– ធូលីPM2.5 និងការបំពុលខ្យល់
យោងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាធូលី PM2.5 អាចជាកត្តាមួយដែលអាចបង្កឱ្យមានជំងឺមហារីកសួត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីបរិមាណធូលីដែលបានទទួលដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺមហារីកសួតទេ។

សរុបសេចក្ដីមកយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួតដោយបញ្ឈប់ការជក់បារីជៀសវាងផ្សែងបារីនិងការបំពុលបរិស្ថាន។ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]
Facebook: Vejthani Hospital-មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating