អត្ថបទសុខភាព

4 កត្តាធ្វើឱ្យសឹកជង្គង់

Share:

ជំងឺសឹកជង្គង់ត្រូវបានរកឃើញជាធម្មតានៅក្នុងមនុស្សចាស់។ សព្វថ្ងៃនេះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺសឹកជង្គង់ក្នុងវ័យក្មេង។

កត្តាគ្រោះថ្នាក់និងកត្តាជាច្រើនមានដូចខាងក្រោម៖

  1. អាយុចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ ជង្គង់នឹងសឹកតាមអាយុ
  2. ទំងន់យើងបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺលើសទម្ងន់ស្តង់ដារមានជំងឺសឹកជង្គង់ច្រើនជាងអ្នកមានទម្ងន់ធម្មតា
  3. ប្រើជង្គង់ច្រើនពេកដូចជាការលើករបស់ធ្ងន់ឬចុះឡើងជណ្តើរនិងពេលយើងអង្គុយពត់ជើងលើស 90 ដឺក្រេទេ។
  4. មានរបួសក្បាលជង្គង់ពីមុនដូចជាឆ្អឹងខ្ចី សរសៃពួរឬទ្រនាប់ជង្គង់។

ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]
Facebook: Vejthani Hospital-មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating